Advertisement

Neuropraxis

, Volume 23, Issue 1, pp 22–24 | Cite as

Een ‘antibreinvisie’ op ADHD

 • Yvonne GroenEmail author
Gelezen
 • 31 Downloads

L. Batstra – ADHD: Macht en misverstanden – Uitgeverij Lucht B.V., Hilversum; 2017. ISBN 978-94-92798-01-5

‘ADHD is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door overmatige aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit.’ Talloze wetenschappelijke artikelen, inclusief de mijne, openen met een zin als deze, en verwijzen daarmee naar de DSM-5 waarin ADHD is ingedeeld onder de neuro-ontwikkelingsstoornissen [1]. In haar nieuwe boek ADHD, macht en misverstanden, geeft dr. Laura Batstra tegengas tegen deze neurobiologische visie die ADHD wegzet als een breinziekte. Het boek is de herziene en meer genuanceerde versie van haar eerste boek Hoe voorkom je ADHD?,dat in 2012 verscheen. Met haar boeken, blogs en krantenartikelen doet dr. Batstra veel stof opwaaien. Ze noemt haar visie zelf niet antipsychiatrisch. Velen zullen dat echter wel zo zien, omdat ze voorstelt om een diagnose pas als uiterste redmiddel te stellen en daarmee de psychiatrie aan het einde van de...

Literatuur

 1. 1.
  American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5e druk. Arlington: American Psychiatric Association; 2013.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Keating DP. Nature and nurture in early child development. Cambridge: Cambridge University Press; 2011.Google Scholar
 3. 3.
  Jolles J. Het tienerbrein – Over de adolescent tussen biologie en omgeving. Deel 4: Lichaam en hersenen. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2017.Google Scholar
 4. 4.
  Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ. Multidisciplinaire richtlijn ADHD bij kinderen en jeugdigen. Utrecht: Trimbos-instituut; 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Afdeling Klinische en ontwikkelingsneuropsychologieRijksuniversiteit GroningenGroningenNederland

Personalised recommendations