Advertisement

Neuropraxis

, Volume 23, Issue 1, pp 2–6 | Cite as

Langdurig gebruik van tweedegeneratieantidepressiva en rijvaardigheid

 • Frederick R. J. VinckenboschEmail author
 • Marleen Wingen
 • Nick N. J. J. M. van der Sluiszen
 • Annemiek Vermeeren
 • Stefan Jongen
 • Johannes G. Ramaekers
Artikel
 • 80 Downloads

Samenvatting

De vraag of het gebruik van tweedegeneratieantidepressiva effect heeft op de rijvaardigheid van patiënten met een klinische depressie is nog niet beantwoord. De conclusies uit epidemiologisch onderzoek zijn niet eenduidig. Experimentele studies laten weinig invloed zien van tweedegeneratieantidepressiva op de rijvaardigheid, maar deze studies wijken vaak methodologisch af van de klinische praktijk. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar de effecten van een langdurige behandeling (6–52 weken) met tweedegeneratieantidepressiva in een steekproef van klinisch depressieve patiënten. Patiënten die werden behandeld met een medicijn uit deze groep (n= 24) werden vergeleken met patiënten die chronisch behandeld werden met een benzodiazepine (n= 31), een onbehandelde patiëntengroep (n= 10) en een controlegroep van gezonde vrijwilligers (n= 24). De uitkomsten tonen aan dat de eerste groep significant beter presteerde op een gestandaardiseerde rijtest op de weg dan de andere twee patiëntengroepen, maar dat deze groep het nog steeds slechter deed dan de controlegroep. Een correlatieanalyse liet een verband zien tussen de ernst van de depressie en de prestatie op de rijtest. De conclusie is dan ook dat depressieve klachten een probleem vormen voor de rijveiligheid en dat een behandeling met een tweedegeneratieantidepressivum dit risico kan doen afnemen.

Trefwoorden

rijvaardigheid rijtest op de weg klinische depressie  tweedegeneratieantidepressiva  

Literatuur

 1. 1.
  Ferrari A, Somerville A, Baxter A, Norman R, Patten S, Vos T, et al. Global variation in the prevalence and incidence of major depressive disorder: a systematic review of the epidemiological literature. Psychol Med. 2013;43(3):471–81.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Kruijshaar ME, Barendregt J, Vos T, Graaf R de, Spijker J, Andrews G. Lifetime prevalence estimates of major depression: an indirect estimation method and a quantification of recall bias. Eur J Epidemiol. 2005;20(1):103–11.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Ramaekers JG. Antidepressants and driver impairment: empirical evidence from a standard on-the-road test. J Clin Psychiatry. 2003;64(1):20–9.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Ramaekers JG, Ansseau M, Muntjewerff N, Sweens J, O’hanlon J. Considering the P450 cytochrome system as determining combined effects of antidepressants and benzodiazepines on actual driving performance of depressed outpatients. Int Clin Psychopharmacol. 1997;12(3):159–69.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Meuleners LB, Duke J, Lee AH, Palamara P, Hildebrand J, Ng JQ. Psychoactive medications and crash involvement requiring hospitalization for older drivers: a population‐based study. J Am Geriatr Soc. 2011;59(9):1575–80.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Ravera S, Rein N van, Gier JJ de. Road traffic accidents and psychotropic medication use in the Netherlands: a case-control study. Br J Clin Pharmacol. 2011;72(3):505–13.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Barbone F, McMahon A, Davey P, Morris A, Reid I, McDevitt D, et al. Association of road-traffic accidents with benzodiazepine use. Lancet. 1998;352(9137):1331–6.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Ravera S, Ramaekers JG, Gier JJ de. Are selective serotonin reuptake inhibitors safe for drivers? What is the evidence? Clin Ther. 2012;34(5):1070–83.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Flockhart D. Drug interactions: cytochrome P450 drug interaction table. Indianapolis: Indiana University School of Medicine; 2010.Google Scholar
 10. 10.
  Sluiszen NN van der, Wingen M, Vermeeren A, Vinckenbosch F, Jongen S, Ramaekers JG. Driving performance of depressed patients who are untreated or receive long-term antidepressant (SSRI/SNRI) treatment. Pharmacopsychiatry. 2017;50(5):182–8.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Wingen M, Ramaekers JG, Schmitt JA. Driving impairment in depressed patients receiving long-term antidepressant treatment. Psychopharmacology (Berl). 2006;188(1):84–91.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Verster JC, Ramaekers JG. The on-the-road driving test. Drugs, driving and traffic safety. Basel: Springer; 2009.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Jongen S, Vermeeren A, Sluiszen N van der, Schumacher M, Theunissen E, Kuypers K, et al. A pooled analysis of on-the-road highway driving studies in actual traffic measuring standard deviation of lateral position (ie, ‘weaving’) while driving at a blood alcohol concentration of 0.5 g/L. Psychopharmacology (Berl). 2017;234(5):837–44.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Beck AT, Steer RA, Carbin MG. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: twenty-five years of evaluation. Clin Psychol Rev. 1988;8(1):77–100.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Hamilton M. Development of a rating scale for primary depressive illness. Br J Soc Clin Psychol. 1967;6(4):278–96.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Verster JC, Roth T. Predicting psychopharmacological drug effects on actual driving performance (SDLP) from psychometric tests measuring driving-related skills. Psychopharmacology (Berl). 2012;220(2):293–301.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Brunnauer A, Laux G, David I, Fric M, Hermisson I, Möller H‑J. The impact of reboxetine and mirtazapine on driving simulator performance and psychomotor function in depressed patients. J Clin Psychiatry. 2008;69(12):1880–6.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Frederick R. J. Vinckenbosch
  • 1
  Email author
 • Marleen Wingen
  • 1
 • Nick N. J. J. M. van der Sluiszen
  • 1
 • Annemiek Vermeeren
  • 1
 • Stefan Jongen
  • 1
 • Johannes G. Ramaekers
  • 1
 1. 1.Afdeling Neuropsychologie en Psychofarmacologie, Faculteit der Psychologie en NeurowetenschappenUniversiteit MaastrichtMaastrichtNederland

Personalised recommendations