Advertisement

Neuropraxis

, Volume 23, Issue 1, pp 7–14 | Cite as

Waar blijven de nieuwe psychofarmaca?

 • Berend OlivierEmail author
Artikel
 • 18 Downloads

Samenvatting

De prevalentie en ziektelast van hersenziekten, en met name psychiatrische stoornissen, zijn schokkend hoog en onderzoek in Europa in 2011 heeft aangetoond dat ruim een derde van de populatie (> 430 miljoen mensen) hiermee te maken heeft. Hersenziekten gaan vaak gepaard met langdurige invaliditeit en extreem hoge kosten (maatschappelijk en financieel). In de medicamenteuze behandeling van hersenziekten valt de stagnatie op in het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor hersenziekten. De bestaande medicatie is vaak lang geleden ontwikkeld en is vooral symptoombestrijdend. De laatste decennia zijn nauwelijks nieuwe geneesmiddelen voor hersenziekten geïntroduceerd. De belangrijkste oorzaak lijkt het gebrek aan fundamentele kennis van de hersenen en het ontstaan van hersenziekten. Nieuwe therapieën voor hersenziekten zullen alleen gevonden en ontwikkeld kunnen worden door fors te investeren in fundamenteel hersenonderzoek naar de oorzaken van hersenziekten, teneinde inzicht te verkrijgen in de mechanismen die betrokken zijn bij de fysiopathologie van de ziekten. Deze kennis is nodig om nieuwe medicatie te ontwikkelen die de stoornis effectief kan opheffen of verminderen.

Trefwoorden

psychiatrie neurologie hersenziekten prevalentie ziektelast medicatie research ontwikkeling kosten 

Literatuur

 1. 1.
  Wittchen HU, Jacobi F, Rehm J, Gustavsson A, Svensson M, Jönsson B, et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol. 2011;21:655–79.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Gustavsson A, Svensson M, Jacobi F, Allgulander C, Alonso J, Berghi E, et al. Cost of disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol. 2011;21:717–78.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Nutt DJ. The full cost and burden of disorders of the brain in Europe exposed for the first time. Eur Neuropsychopharmacol. 2011;21:715–7.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Ban TA. The role of serendipity in drug discovery. Dialogues Clin Neurosci. 2006;8(3):335–44.Google Scholar
 5. 5.
  Kuhn R. Über die behandlung depressiever zustände mit einem iminodibenzylderivat (G 22,355). Schweiz Med Wochenschr. 1957;87:1135–40.Google Scholar
 6. 6.
  Kuhn R. The discovery of the tricyclic antidepressants and the history of their use in early years. In: Ban TA, Ray OS, red. A history of the CINP. Brentwood: J.M. Productions; 1996. pag. 425–35.Google Scholar
 7. 7.
  Olivier B. Serotonin: a never ending story. Eur J Pharmacol. 2015;753:2–18.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Olivier JDA, Olivier B. Placebo: een ingewikkeld fenomeen. Neuropraxis. 2016;20(4):127–32.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Sigel E, Ernst M. The benzodiazepine binding sites of GABAA receptors. Trends Pharmacol Sci. 2018;39(7):659–71.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Laborit H. Étude expérimentale du syndrome d’irritation et application clinique a la maladie post-traumatique. Therapie. 1949;4:126–39.Google Scholar
 11. 11.
  Laborit H, Huguenard P, Alluaume R. Un nouveau stabilisateur végétative (le 4560 RP). Presse Med. 1952;60:37–48.Google Scholar
 12. 12.
  Geyer MA, Olivier B, Joels M, Kahn RS. From antipsychotic to anti-schizophrenia drugs: role of animal models. Tr Pharmacol Sci. 2012;33(10):515–21.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Nutt DJ, Need AC. Where now for schizophrenia research? Eur Neuropsychopharmacol. 2014;24:1181–7.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  LeDoux J. Angstig-vrees en angst vanuit het brein begrijpen en behandelen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2017.Google Scholar
 15. 15.
  Arrowsmith J, Miller P. Trial watch: phase II and phase III attrition rates 2011–2012. Nat Rev Drug Discov. 2013;12:569.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions: towards joint programming in research: working together to tackle common challenges more effectively. COM. 2008: 468.Google Scholar
 17. 17.
  Wykes T, Haro JM, Belli SR, Obradors-Tarragó C, Arango C, Ayuso-Mateos JL, et al. Mental health research priorities for Europe. Lancet Psychiatry. 2015;2:1036–42.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Universiteit UtrechtUtrechtNederland

Personalised recommendations