Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 21, Issue 1, pp 12–14 | Cite as

Ervaringen van een bewindvoerder

Aan het werk vanuit een uitkering

  • Karin van der Velden
Casuïstiek
  • 2 Downloads

Samenvatting

Karin van der Velden werkt als beschermingsbewindvoerder bij Stichting CAV. Ze ervaart regelmatig hoe moeizaam het is voor mensen met een uitkering om aan het werk te gaan, vanwege de financiële onzekerheid. Ze beschrijft verschillende gevallen waaruit dit blijkt en roept gemeenten en Belastingdienst op om concrete maatregelen te nemen voor deze specifieke groep kwetsbare mensen om hen te ondersteunen in hun zelfstandigheid.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2020

Authors and Affiliations

  • Karin van der Velden
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations