Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 5, pp 8–11 | Cite as

Vertekende beelden van de werkelijkheid

 • Klaas Mulder
Opinie
 • 27 Downloads

Samenvatting

In het sociaal domein worden miljarden gemeenschapsgeld uitgegeven om de leefomstandigheden van kwetsbare mensen te verbeteren. Goed onderzoek is nodig om te kunnen beoordelen of professionals er ‘het beste van maken’. Maar kunnen we daar wel achter komen? Hoe neutraal zijn die onderzoeken?

Bronnen

 1. Leidelmeijer, K., Iersel, J. van & Frissen, J. (2018). Veerkracht in het corporatiebezit. Kwetsbare bewoners en leefbaarheid. Amsterdam: Rigo.Google Scholar
 2. Mulder, K. (2017). Voorbij de grenzen van zelfredzaamheid. Hulpverlening aan mensen die het niet snappen. via www.kijkopkansen.nl
 3. Rekenkamer Rotterdam (2018). Het komt niet in de buurt. Onderzoek naar aanpak knelpunten functioneren wijkteams. Rotterdam: Rekenkamer Rotterdam.Google Scholar
 4. OBI Gemeente Rotterdam (2018). Cliënttevredenheidsonderzoek wijkteams. Uitgave Gemeente Rotterdam.Google Scholar
 5. Rathenau Instituut (2018). R&D-uitgaven naar sector van uitvoering en wetenschapsgebied, via www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers/geld/wat-geeft-nederland-uit-aan-rd/rd-uitgaven-naar-sector-van-uitvoering-en

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

 • Klaas Mulder
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations