Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 2, pp 40–42 | Cite as

Van de BPSW

  • Bohn Stafleu van Loghum
Van de BPSW
  • 2 Downloads

Samenvatting

Sinds de gemeenten als gevolg van de decentralisaties financieel verantwoordelijk zijn voor veel vormen van sociaal werk, is er de begrijpelijke wens zo veel mogelijk grip te houden op de kosten.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations