Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 2, pp 5–7 | Cite as

Nieuws

  • Mariette HermansEmail author
Nieuws
  • 1 Downloads

Samenvatting

Norbert Wijnhofen is op de Dag van de Sociaal Werker verkozen tot sociaal werker van het jaar. Hij is breed opgeleid en gespecialiseerd in ggz in de wijk en werkt in Nijmegen. Jurylid Lex Staal: ‘Norbert laat zien waar wij allemaal naar zoeken. Hij verbindt de mensen in de wijk, inclusief mensen met psychosociale en ernstige psychiatrische problematiek. Dat is precies wat we bedoelden met de decentralisatie.’ Net als bij zijn voorgangers, komt deze verkiezing met een opdracht: Norbert is een jaar lang ambassadeur van het sociaal werk. Hij neemt die titel over van Sjef van der Klein, sociaal werker van het jaar 2018.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations