Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 2, pp 4–4 | Cite as

Geitenwollensokken en moed

  • Marian Kremers
Redactioneel
  • 4 Downloads

Samenvatting

Zitkuilsocialisten en geitenwollensokken. Een typering van sociale professionals in de jaren tachtig waar je niet direct trots op zult zijn. Weinig actie klinkt er doorheen. Het hoofdartikel van Josien Hofs laat ons een kanteling zien. Afgelopen zomer was ze op het congres van de Internationale Federatie van Sociaal Werkers in Dublin. Daar is veel gesproken over professioneel verzet en over de brede ethische principes van het sociaal werk.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.hoofdredacteur

Personalised recommendations