Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 2, pp 38–39 | Cite as

Armoede en schulden

  • Lennie Haarsma
Wetten en Regels
  • 3 Downloads

Samenvatting

In Nederland zijn in totaal 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle (€840.000) of problematische schulden (€540.000). Deze huishoudens houden na betaling van de vaste lasten en de noodzakelijke aflossingen op achterstanden en leningen onvoldoende geld over voor de dagelijkse uitgaven. De meeste mensen hebben vooral schulden bij overheidsorganisaties. Die schulden lopen snel op door alle boetes en toegevoegde kosten. Welke wetten en regels gelden er op het gebied van schulden en armoede?

Bron

  1. Voor meer informatie over een recente publicatie van de HVA over onderzoek naar de juridische kanten van schulden: www.hva.nl/subsites/nl-mr/publicaties/publicaties-algemeen/armoede-interventies/knellende-schuldenwetgeving.html? Zie ook p. 34

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Lennie Haarsma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations