Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 2, pp 24–26 | Cite as

Perspectieven van mensen staan radicaal centraal

 • Paulien Taken
 • Saskia Weijzen
 • Wenne Bergman
Onderwijs
 • 2 Downloads

Samenvatting

In Nijmegen ontwikkelden Bindkracht10 en Sterker sociaal werk, twee grote welzijnsinstellingen, samen met het Social Workonderwijs van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een ‘leerlab’. Het was bedoeld als sociale leerinterventie voor ‘collectief en preventief werken’. En zo kwamen mensen met heel verschillende achtergronden samen om ouderen met een migratieachtergrond te betrekken bij de wijk en andersom.

Bronnen

 1. Bergvall-Kåreborn, B., & Ståhlbröst, A. (2009). Living Lab: an open and citizen-centric approach for innovation. International Journal of Innovation and Regional Development, 1(4), 356-370.Google Scholar
 2. Brown, T. (2009). Change by design. HarperCollins Publishers, Hammersmith.Google Scholar
 3. Poelmann, M. (2015). Design-based learning in een kunsteducatieve context (Masterthesis). Fontys Master Kunsteducatie, Tilburg.Google Scholar
 4. Van Regenmortel, T. (2011). Lexicon van empowerment (pp. 1-47). Marie Kamphuis Stichting.Google Scholar

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

 • Paulien Taken
  • 1
 • Saskia Weijzen
  • 1
 • Wenne Bergman
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations