Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 2, pp 12–14 | Cite as

‘We zijn ook echt een beetje van hem gaan houden’

  • Bohn Stafleu van Loghum
Casuïstiek
  • 3 Downloads

Samenvatting

Wij hebben bij het maatschappelijk werk een cliënt die al jaren bij ons komt, en die de ene na de andere collega bezighoudt. Het gaat om meneer S. die last heeft van zware epilepsie. Hij werkt begeleid in een sociale werkplaats en is zeer wantrouwend. Hij is ooit opgenomen in de psychiatrie vanwege zijn wantrouwen. Zijn wantrouwen is zo extreem dat hij niet wil worden doorverwezen naar andere hulp. Hij vertrouwt niemand, behalve ons.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations