Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 1, pp 24–26 | Cite as

Gezondheid drie-punt-nul

 • Charlot Lugtigheid
 • Andrea Steuns
 • John Dierx
Opleiding

Samenvatting

Gezondheid is een veelbesproken onderwerp: iedereen is immers ervaringsdeskundig met betrekking tot zijn of haar eigen gezondheid. Gaat het niet over gezond eten dan wel over bewegen, balans vinden of het omgaan met psychische problematiek. Het gesprek over gezondheid kan de zelfredzaamheid van een individu stimuleren. Is gezondheid daarmee een thema voor sociaal professionals en zo ja, in hoeverre dient dit terug te komen in een opleiding als Social Work?

Bronnen

 1. Bruin, K. de (2016). The support for a healthy Universities of applied sciences approach. Hogeschool van Amsterdam. Beschikbaar op: www.hva.nl/kc-bsv/over/nieuws/content/nieuwsberichten/2016/09/op-weg-naar-gezond-hbo.html
 2. Dinther, M. van (2018). Voor studenten zijn de psychologen niet aan te slepen. de Volkskrant, 14 augustus, p. 16.Google Scholar
 3. Dopmeijer, J. (2018). Factsheet Onderzoek Studieklimaat. Opgevraagd op 5 september 2018 van: www.iso.nl/website/wp-content/uploads/2018/04/Factsheet_Onderzoek_Studieklimaat_april2018.pdf
 4. Gezonde School. (zd). Gezonde school. Opgevraagd op 2 september 2018 van www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/wat-is-gezonde-school
 5. Huber, M., Knottnerus, J.A, Green, L., Horst van der, H., Jadad, A., & Kromhout, D. et al. (2011). How should we define health? BMJ; 343: d4163Google Scholar
 6. McGrath, H., & Noble, T. (2011). Bounce Back! A wellbeing & Resilience program. Melbourne: Pearson Education.Google Scholar
 7. Schmidt, E., & Simons, M. (2013). Psychische klachten onder studenten. Utrecht: LSVb.Google Scholar

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

 • Charlot Lugtigheid
  • 1
 • Andrea Steuns
  • 1
 • John Dierx
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations