Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 1, pp 4–4 | Cite as

Zenuwzwakte

  • Marian Kremers
Redactioneel
  • 3 Downloads

Samenvatting

Gelukkig wordt in 2019 de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) vergoed door de zorgverzekeraar. Ik had er nog weinig van gehoord, eerlijk gezegd. Maar sinds dat in januari bekend is geworden, zie ik het aantal healthy lifestyle coaches, naast de personal, mental, team-, spiritual, NLP- en executive coaches groeien.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations