Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 1, pp 39–42 | Cite as

Van de BPSW

  • Bohn Stafleu van Loghum
Van de BPSW
  • 1 Downloads

Samenvatting

Ook gebruiken we deze best practices in de overleggen met minister de Jonge (VWS), de branche-organisaties en de gemeenten. De BPSW neemt ook deel aan twee actieprogramma’s van VWS die de lastendruk moeten verminderen. In het laatste bestuurlijk overleg met de minister en vertegenwoordigers van gemeenten, branches en beroepsverenigingen is afgesproken dat er binnen een jaar een aanzienlijke vermindering van de papierwinkel gerealiseerd moet zijn.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations