Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 1, pp 21–23 | Cite as

Effectief, efficiënt en transparant

  • Henny Steenkamer
Methodiek
  • 1 Downloads

Samenvatting

Om structuur en overzicht te krijgen in complexe casussen gebruik ik mind-maps. Collega’s in de jeugdzorg en in wijkteams zijn er ook enthousiast over. Mijn dossiers zijn overzichtelijk en beperken zich tot hoofdzaken. Met het verhaal van René laat ik zien hoe dat kan.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Henny Steenkamer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations