Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 5–7 | Cite as

Nieuws

 • Mariette Hermans
 • Marian Kremers
 • Tineke de Waard
Nieuws
 • 33 Downloads

Samenvatting

Op maandag 3 september voerden jeugdwerkers samen met FNV en CNV actie in Den Haag. ‘De manier waarop wij op dit moment moeten werken in de jeugdzorg, is niet meer te doen.’, zo zegt jeugdwerker Renna Himonetos in Zorg + Welzijn.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2018

Authors and Affiliations

 • Mariette Hermans
  • 1
 • Marian Kremers
  • 1
 • Tineke de Waard
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations