Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 30–31 | Cite as

Provoceer eens

  • Michael Bergman
Achtergrond
  • 42 Downloads

Samenvatting

Sommige cliënten slaan al je zorgvuldig overwogen adviezen in de wind, tonen nauwelijks veranderbereidheid, maar brengen wel psychosociale problemen in en eisen min of meer dat jij de situatie voor hen oplost. Hoe ga je daarmee om? Provocatief coachen is zeer effectief bij grote weerstanden tot verandering.

Bronnen

  1. Farrelly, F., & Brandsma, J.M. (1989). Provocative Therapy. Capitola: Meta Publications.Google Scholar
  2. Hollander, J. (2013). Provocative Coaching. Carmarthen: Crown House Publishing.Google Scholar
  3. Vendl, A. (2017). U lijkt me een vrij hopeloos geval. Zaltbommel: Uitgeverij Thema.Google Scholar
  4. Wijnberg, J., & Hollander, J. (2006). Provocatief coachen: de basis. Schiedam: Scriptum.Google Scholar

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2018

Authors and Affiliations

  • Michael Bergman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations