Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 35–36 | Cite as

‘Je krijgt een ander persoon thuis’

  • Marian Kremers
Samenwerking
  • 17 Downloads

Samenvatting

‘Ad omne opus bonum paratus’: tot elk goed werk bereid. Dat was het motto van De Boekelse Congregatie Broeders Penitenten in Huize Padua. In 1832 wijdden ze zich als eerste congregatie in Nederland officieel aan de zorg voor ‘krankzinnigen’. Op het bijna driehonderdjarige landgoed zit nu het Hoogspecialistisch Centrum Hersenletsel Huize Padua, onderdeel van GGZ Oost Brabant.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2018

Authors and Affiliations

  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations