Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 12–14 | Cite as

Alleen maar brandjes blussen en achter de feiten aanlopen

Goedkope aanbesteding doet kinderen tekort

  • Bohn Stafleu van Loghum
Casuïstiek
  • 25 Downloads

Samenvatting

Vrijwilligers die werken als tegenprestatie voor hun uitkering hebben vaak zelf begeleiding nodig. Het is misschien een goedkope oplossing voor de gemeente maar de wijkwerker voelt zich aan beide kanten tekort schieten: de kinderen en jongeren krijgen onvoldoende begeleiding van de vrijwilligers en ook de vrijwilligers kan ze niet goed begeleiden. ‘Het is elke dag weer stressen.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations