Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 12–14 | Cite as

Goedkope aanbesteding doet kinderen tekort

  • Bohn Stafleu van Loghum
Casuïstiek
  • 29 Downloads

Samenvatting

Vrijwilligers die werken als tegenprestatie voor hun uitkering hebben vaak zelf begeleiding nodig. Het is misschien een goedkope oplossing voor de gemeente maar de wijkwerker voelt zich aan beide kanten tekort schieten: de kinderen en jongeren krijgen onvoldoende begeleiding van de vrijwilligers en ook de vrijwilligers kan ze niet goed begeleiden. ‘Het is elke dag weer stressen.’

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations