Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 21–23 | Cite as

Interview met Lies Schilder, scheidend algemeen directeur van de BPSW en rolmodel

‘Gezag moet altijd gebaseerd zijn op instemming’

  • Mariëtte Hermans
  • Marian Kremers
Interview
  • 15 Downloads

Samenvatting

Lies Schilder doorliep een prachtige carrière die haar de afgelopen 7 jaar zeer geloofwaardig maakte als directeur van de beroepsvereniging voor professionals in het sociaal werk. Van maatschappelijk werker tot wijkwerker, actief bij het vrouwenplatform, in de praktijkbegeleiding, tot aan docent op de hogeschool en tot slot dus directeur. Misschien is ze wel een rolmodel?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Mariëtte Hermans
    • 1
  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations