Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 19–20 | Cite as

Private sociaal werk-instellingen gefinancieerd door de overheid

Sociaal werk in Japan

  • Jolanda Berends
Internationaal
  • 17 Downloads

Samenvatting

Japan begon aan het einde van de 19e eeuw met het moderne concept ‘the movement of civilization’. Meer dan honderd jaar volgde Japan de westerse modellen van onder andere het sociale domein. Japan werd na de Tweede Wereldoorlog het eerste land in Azië met een verzorgingsstaat. Dit terwijl het sociaal werk in die tijd nog niet erkend werd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Jolanda Berends
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations