Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 8–11 | Cite as

Blijf dweilen!

 • Margot Scholte
 • Ard Sprinkhuizen
Hoofdartikel
 • 78 Downloads

Samenvatting

Veel problemen waar het sociaal werk mee te maken krijgt, hebben een structureel karakter. Ze concentreren zich bij bepaalde groepen en herhalen zich. Het vergt permanent (professioneel) investeren en sleutelen om daar iets aan te doen. Wij pleiten voor meer aandacht voor de structurele kant van sociale problemen, naast de op het individu of de groep gerichte aanpak. Hiertoe presenteren we een model dat helpt bij het analyseren van problematiek en het kiezen van passende en samenhangende interventies.

Bronnen

 1. Benthem, G. & Wouters, H. (1973). Sociale aktie: hoe en waartoe? Lochem: B.V. Uitgeverij J.B. van den Brink & Co.Google Scholar
 2. Jungmann, N. & Wesdorp, P. (2017). Mobility Mentoring. Hoe inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden. Den Haag: Platform 31.Google Scholar
 3. Scholte, M. (2018). Op de barricaden?! Over sociaal werk, probleemfiguraties en de aanpak van structurele problemen in het sociaal domein. Marie Kamphuislezing 2018: www.mariekamphuisstichting.nl
 4. Scholte, M. (2010). Oude waarde in nieuwe tijden. Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21e eeuw. (Lectorale rede Hogeschool Inholland, tweede druk). Utrecht: Movisie.Google Scholar
 5. Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., Jonge, E. de, & Doorn, L. van (red) (2017). De brede basis van sociaal werk. Grondslagen, methoden en praktijken. Bussum: Uitgeverij Coutinho.Google Scholar
 6. Sprinkhuizen, A. & Scholte, M. (2015). ‘Contactleggingskunde en verbindingskunst. Wijkgericht sociaal werk en ouder worden in turbulente tijden’. In: Kees Penninx (red) (2015). Kiezen en verbonden blijven. Bussum: Coutinho.Google Scholar
 7. Wel, F. van, (1988). Gezinnen onder toezicht. De Stichting Volkswoningen te Utrecht 1924-1975. Amsterdam: SUA.Google Scholar
 8. WRR (2017). Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid. Den Haag: WRR.Google Scholar

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2018

Authors and Affiliations

 • Margot Scholte
  • 1
 • Ard Sprinkhuizen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations