Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 4, pp 30–31 | Cite as

Opleidingen aan zet in het bespreekbaar maken van seksualiteit

Seksualiteit: competente hulpverleners gewenst

 • Mechtild Höing
 • Anne Boer
 • Michelle Wismans
Opinie
 • 137 Downloads

Samenvatting

Zes jaar na het rapport van de Commissie-Samson over seksueel misbruik in de jeugdzorg is er nog niet veel verbeterd in het sociaal agogisch onderwijs op hbo-niveau. Seksualiteit bespreekbaar leren maken is nog steeds een ondergeschoven kindje in het curriculum. De onderwijsvernieuwing in de sociale studies biedt kansen tot verbetering, maar worden die wel benut?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Mechtild Höing
  • 1
 • Anne Boer
  • 1
 • Michelle Wismans
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations