Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 4, pp 4–4 | Cite as

In de zomer is iedereen sociaal werker

  • Marian Kremers
Redactioneel
  • 172 Downloads

Samenvatting

Even leek het alsof het stil was binnen het sociale domein. Maar de jacht op de bijstandfraudeurs, de eenzaamheid onder bejaarden, het toenemend aantal mensen met verward gedrag, de gevolgen van de nieuwe privacywet, steeds meer ouderen die worden mishandeld en de 1.087.000 mensen die leven onder de armoedegrens haalden toch de voorpagina’s van de dagbladen.

Even leek het alsof het stil was binnen het sociale domein. Maar de jacht op de bijstandfraudeurs, de eenzaamheid onder bejaarden, het toenemend aantal mensen met verward gedrag, de gevolgen van de nieuwe privacywet, steeds meer ouderen die worden mishandeld en de 1.087.000 mensen die leven onder de armoedegrens haalden toch de voorpagina’s van de dagbladen.

Op de voorpagina van ons vakblad staat de sociaal werker van het jaar, Sjef van der Klein. Hij vertelt over zijn visie op het werk, zijn aanpak in de wijk en waarom hij de prijs gekregen heeft. Het hoofdartikel over ‘stil verzet’ van professionals is geschreven door onderzoekers Marc Hoijtink, Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak. Zij ontdekten dat sociaal werkers het zelfredzaamheidsdenken met humor tegemoet treden, zich creatief verzetten of ‘kamelleonnen’ ten opzichte van beleid.

Dit nummer heeft ook een mini-themanummer in zich. Min of meer toevallig publiceren vier auteurs over onderwerpen die te maken hebben met seksualiteit. Anke van den Dries beschrijft hoe hulpverlening aan sekswerkers de beleving van de eigen seksualiteit beïnvloedt. Met haar scriptie won ze de Talent Prijs 2017 van de Hogeschool van Amsterdam. Tineke de Waard interviewt drie professionals over de vraag hoe professionals moeten handelen bij het vermoeden van seksueel geweld tegen kinderen. Arend Groot, maatschappelijk werker en coördinator meldcode kindermishandeling van het WKZ in Utrecht, adviseert je op de feiten te baseren en te letten op de terugkerende dynamiek in dergelijke situaties. Marlies van Rheenen van sociaal team Jeugd uit Houten werkt vaak samen met Veilig Thuis voor overleg en ruggensteun. Jacqueline Kleijer van Pretty Woman vindt het belangrijk dat kinderen geloofd worden als zij vertellen dat ze misbruikt worden. Ze pleit voor samenwerking tussen zorg en politie. En deskundigheidsbevordering. Voor dat laatste pleiten ook drie docenten van Avans Hogeschool in hun bijdrage: opleidingen moeten competente sociale professionals afleveren die met dit onderwerp raad weten en niet wegkijken. Een hoorcollege over seksuele ontwikkeling is daarbij absoluut onvoldoende.

Geen stilte in het sociale domein dus. En dan hebben we het nog niet over de buitencategorie gehad. In een column lees ik dat de veerman van de pont over de Maas zichzelf ook maatschappelijk werker noemt. Maar dan frons ik toch mijn wenkbrauwen. Net zoals bij de redacteur van LINDA. die advies geeft aan ouderen of ze wel of niet in een bikini op het strand kunnen. Iedereen noemt zich deze zomer sociaal werker. Bij de kapper kun je al je zorgen kwijt terwijl je haren gestyled worden. En heb je problemen op vakantie? Praat dan eens met de badmeester of de tennisleraar. Geef mij maar sociaal werkers.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations