Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 4, pp 21–23 | Cite as

Financiële zelfredzaamheid van jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen

Aan z€t met geld

 • Carinda Jansen
 • Lobke Havens
 • Ida van Asselt-Goverts
 • Lisbeth Verharen
Onderzoek
 • 69 Downloads

Samenvatting

Voor zelfstandig wonende jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) is omgaan met geld een uitdaging. Gemeente Nijmegen wilde graag weten hoe deze groep het beste ondersteund kan worden. Als onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzochten we dat, samen met drie co-onderzoekers met een lichte verstandelijke beperking. ZonMW betaalde voor het onderzoek dat in negen maanden af moest zijn. Als je écht goed wilt samenwerken met mensen die kennis door ervaring hebben, heb je die tijd hard nodig, zo bleek.

Bronnen

 1. Asselt-Goverts, A. E. van, Heessels, M. M. J. G., Duijf, S. H. J. , Prudon, A., & Slagboom, M. N. (2017). Echt samen… Onderzoek naar betekenisvolle samenwerking tussen onderzoekers met en zonder lichte verstandelijke beperking. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 43, 177-194.Google Scholar
 2. Frankena, T. K., Naaldenberg, J., Cardol, M., Linehan, C., & van Schrojenstein Lantman-de Valk, H. (2015). Active involvement of people with intellectual disabilities in health research. Research in developmental disabilities, 45, 271-283.Google Scholar
 3. Gemeente Nijmegen (2015). Aanvalsplan Armoede en Schulden.Google Scholar
 4. Jungmann, N., & Madern, T., (2016). Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag. Droom of werkelijkheid? Den Haag: WRR.Google Scholar
 5. Nibud (z.d.) Financiële zelfredzaamheid. Geraadpleegd op 10-1-2017 van https://www.nibud.nl/beroepsmatig/financiele-zelfredzaamheid
 6. Schuurman, M. Krober, H., & Verdonschot M. (2013). Armoede bij mensen met beperkingen. Resultaten van onderzoek naar oorzaken, gevolgen voor inclusie, preventie en benodigde ondersteuning. Gedownload op 12 januari 2017, van http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/producten/armoede%20en%20inclusie_ai.pdf
 7. ZonMw (2015) Gewoon bijzonder. Nationaal programma Gehandicapten 2015-2019. Den Haag: ZonMw.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Carinda Jansen
  • 1
 • Lobke Havens
  • 1
 • Ida van Asselt-Goverts
  • 1
 • Lisbeth Verharen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations