Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 4, pp 12–14 | Cite as

Geen bewindvoering voor LVB-moeder met jong kind

Toren van oplopende schulden

  • Bohn Stafleu van Loghum
Casuïstiek
  • 109 Downloads

Samenvatting

Kaylee is 28 jaar, haar zoon Bram is zes. Kaylee heeft een lichte verstandelijke beperking. Ik begeleid haar sinds drie jaar. Kaylee is vrij snel na de geboorte van Bram bij zijn vader weggegaan en een jaar later getrouwd met Boris die in Roemenië woont. De biologische vader van Bram is sporadisch nog in beeld, maar wat Bram betreft is Boris zijn vader. Kaylee en Boris zijn in Roemenië getrouwd en hebben zich ook in Nederland als gehuwd laten registreren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations