Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 4, pp 16–18 | Cite as

Waar lopen jeugdprofessionals tegenaan als het gaat over polarisatie en extremisme?

‘Zie de jongere, niet de mogelijke extremist’

  • Mark Snijder
Groepsgesprek
  • 88 Downloads

Samenvatting

Jeugdprofessionals die te maken hebben met polarisatie, radicalisering en extremisme ervaren soms lastige situaties of ingewikkelde dilemma’s in hun werk. Sinds begin dit jaar ondersteunt het landelijke Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (Platform JEP) hen met kennis, kunde en advies. Een gesprek met twee ervaren jeugdhulpverleners en een adviseur van Platform JEP.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Mark Snijder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations