Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 4, pp 32–34 | Cite as

Boeken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Boeken
  • 19 Downloads

Samenvatting

Gerdi Verbeet schreef het voorwoord met een pleidooi voor het belang van verhalen, juist tussen generaties, omdat verhalen getuigen van en betekenis geven aan respect en liefde tussen mensen. Het hele boek ademt vervolgens liefde en respect uit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations