Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 4, pp 5–7 | Cite as

Nieuws

  • Tineke de Waard
Nieuws
  • 26 Downloads

Samenvatting

Mensen met geldzorgen willen die problemen eerst oplossen, voordat zij kunnen werken aan andere vormen van hulpverlening. Toch daalt het aantal wijkteams dat taken uitvoert op het gebied van werk en inkomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Tineke de Waard
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations