Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 4, pp 27–29 | Cite as

Master-onderzoek exploreert en agendeert taboe-onderwerp

Sociaal werkers geraakt in de eigen seksualiteit

 • Anke van den Dries
Onderzoek
 • 74 Downloads

Samenvatting

Dat we als sociaal werkers werkgerelateerde invloeden of stress in ons privéleven ervaren, is geen nieuws. Waar nog weinig over gesproken of geschreven bleek, zijn invloeden die je als hulpverlener kunt ervaren op je eigen seksualiteit en intieme relatie(s). In het kader van de Master Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) deed ik hier onderzoek naar.

Bronnen

 1. Bride, B.E. (2007). Prevalence of Secondary Traumatic Stress among Social Work- ers. Social Work, 52(1), 63-70.Google Scholar
 2. Broeke, A. ten (2012, 23 mei). Porna: beleven vrouwen pornografie nou echt anders? De Volkskrant. Geraadpleegd op 15 januari 2018, van https://www.volkskrant.nl/wetenschap/porna-beleven-vrouwen-pornografie-nou-echt-anders~a3259773/
 3. Heemelaar, M. (2008). Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening. Informatie en communicatietraining voor sociaal- agogisch hulpverleners en verpleegkundigen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 4. Jacobs, G. (2014). Wat gebeurt er met mijzelf?. In Leusink, P. & Ramakers, M. (Red.), Handboek seksuele gezondheid. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 5. Laan, E. (2017, 17 november). De-man-heeft-altijd-zin en andere seksfabels op het hakblok. NRC. Geraadpleegd op 15 januari 2018, van https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/17/benadruk-dat-jongens-en-meisjes-gelijk-zijn-ook-seksueel-14079075-a1581636
 6. Lloyd, C., King, R. & Chenoweth, L. (2002). Social work, stress and burnout: a review. Journal of Mental Health, 11(3), 255-265.Google Scholar
 7. Pope, K.S., Sonne, J.L. & Greene, B. (2006). What therapists don’t talk about and why: understanding taboos that hurt us and our clients. Washington: American Psychological Association.Google Scholar
 8. Vries, S., de (2008). Wat werkt? De kern en de kracht van het maatschappelijk werk. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 9. Weerman, A., Groothuis, M. & Schut, J. (2017). Spanning tussen persoon en professional. Ervaringskennis in social work. Vakblad Sociaal Werk, 2017(5), 8-10.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Anke van den Dries
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations