Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 18, Issue 4, pp 36–38 | Cite as

Frictie

Het label 'LVB': weg ermee?

  • Marielle DekkerEmail author
Frictie
  • 2 Downloads
In de rubriek Frictie geven wisselende auteurs hun visie op een onderwerp dat discussie oproept, of kijken zij kritisch naar een misverstand of dilemma waar professionals in hun werk tegenaan lopen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Onderzoekscoördinator van de Academische Werkplaats Kajak (kinderen en jeugdigen met een LVB en psychische problemen) en projectmedewerker bij het Landelijk Kenniscentrum LVBUtrechtNetherlands

Personalised recommendations