Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 18, Issue 2, pp 48–49 | Cite as

Gezien en gelezen

  • Marike SerraEmail author
Gezien en gelezen
  • 10 Downloads

GEHECHTHEID IN DE BEHANDELKAMER. THERAPEUTISCHE INTERVENTIES IN BEELD

Meerdere auteurs, met een voorwoord van Marianne de Wolff, 2019

Uitgeverij SWP

ISBN 978 90 885 0873 8

152 bladzijden

Prijs: € 26,00

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations