Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 18, Issue 2, pp 21–24 | Cite as

Werk in uitvoering

Lastige leerlingen

 • Jan BijstraEmail author
 • Anke de Boer
 • Bruno Emans
 • José Van Der Hoeven
 • Christy Tenback
 • Tamara Wally
Werk in uitvoering
 • 32 Downloads

Externaliserend leerlinggedrag levert leraren stress op en verlies van plezier in lesgeven. Ook heeft het negatieve invloed op het klassenklimaat. Toch kun je als leraar wel degelijk iets doen om dit soort gedrag te stoppen. Welke handelingen kun je het beste inzetten?

Sinds de invoering van de rugzakbegeleiding in 2003 en vooral sinds Passend Onderwijs in 2014 hebben veel leraren behoefte aan handreikingen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Uit wetenschappelijke en beleidsmatige publicaties in de afgelopen jaren blijkt dat leraren vooral moeite hebben met de omgang met leerlingen die externaliserend probleemgedrag laten zien (zie bijvoorbeeld Hofstetter & Bijstra, 2014; Van Grinsven & Van der Woud, 2016; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2016). Externaliserend gedrag kan worden beschreven als gedrag waar de omgeving last van heeft. Volgens Joosten (2014) zegt 60 procent van de door hen ondervraagde leraren dat leerlingen met de typeringen dwars, druk,...

trefwoorden

leerlinggedrag leraarhandelen leraar-leerlinginteractie klassenklimaat 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Jan Bijstra
  • 1
  Email author
 • Anke de Boer
  • 2
 • Bruno Emans
  • 3
 • José Van Der Hoeven
  • 4
 • Christy Tenback
  • 5
 • Tamara Wally
  • 6
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 5. 5.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 6. 6.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations