Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 18, Issue 2, pp 6–13 | Cite as

Te zot voor woorden…?

Taal en communicatie bij kinderen en jongeren in de GGZ
 • Mariëtte EmbrechtsEmail author
 • Mariëlle Kieboom
 • Merel Notten
 • Lian Nijland
Artikel
 • 1 Downloads
Psychiatrie en logopedie werken in de kinder- en jeugd-GGZ helaas nog weinig samen. Het meest in het oog springende probleem bepaalt in welke discipline het kind terechtkomt. Vaak hangen de problemen op taal- en psychiatrisch gebied echter met elkaar samen. Intensievere samenwerking tussen GGZ en taalexperts zal veel winst opleveren.

trefwoorden

taalontwikkelingsstoornis communicatie logopedie psychiatrie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Mariëtte Embrechts
  • 1
  Email author
 • Mariëlle Kieboom
  • 2
 • Merel Notten
  • 3
 • Lian Nijland
  • 4
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations