Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 17, Issue 4, pp 6–14 | Cite as

Visuele conversie behandelen volgens driesporenplan

Nieuwe behandeling biedt hoopvolle resultaten
 • Renske Janssen-HoogenstrijdEmail author
 • Anke Fonteyn-Vinke
Artikel
 • 66 Downloads

Over de behandeling van visuele conversie is weinig geschreven. Bij Koninklijke Visio is een behandeling ontworpen die wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring gebruikt. De behandeling bestaat uit kijktraining, gedragstherapie en systeembegeleiding. Lees hier wat dat betekende voor de elfjarige Timo.

Timo, een jongen elf die in groep zeven zit, heeft ernstige problemen met het kijken. Dit begon in groep vijf, toen hij minder scherp ging zien. Het opvallende is dat hij het ene moment slechter ziet dan het andere. Vooral op school heeft Timo last van zijn visuele problemen. Hij kan bijvoorbeeld niet goed lezen wat er op het digibord staat en zijn leestempo is laag. Ook tijdens gym en het buitenspelen ervaart hij problemen. Niet alleen ziet hij de bal niet goed, hij botst ook tegen voorwerpen en andere kinderen aan. Het slechter zien belemmert hem in zijn contact met anderen. Via de huisarts komen Timo en zijn ouders in het ziekenhuis terecht. Timo ondergaat daar uitgebreid...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

 • Renske Janssen-Hoogenstrijd
  • 1
  Email author
 • Anke Fonteyn-Vinke
  • 2
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations