Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 17, Issue 4, pp 40–42 | Cite as

frictie

Lessen voor passend speciaal onderwijs

  • Marjan De LangeEmail author
Frictie
  • 73 Downloads

In de rubriek Frictie geven wisselende auteurs hun visie op een onderwerp dat discussie oproept, of kijken zij kritisch naar een misverstand of dilemma waar professionals in hun werk tegenaan lopen.

In de zomer van 2017 kreeg onze zoon zijn eerste certificaten in het speciaal onderwijs tijdens een intieme avond op het schoolplein voor zo'n twintig jonge mensen. Voor hen is het leven angstiger, somberder en overweldigender dan voor veel leerlingen in het regulier onderwijs en zij hebben zich vaak door hun schoolcarrière heen geworsteld. Bij de uitreiking was een meisje dat slechts de helft van de verplichte lessen had gevolgd, omdat ze meer schooluren eenvoudigweg niet volhield. Toch haalde zij twee certificaten. Een ander meisje leek geen enkele levensvreugde te ervaren en nam zeer aarzelend haar certificaten in ontvangst. Voor onze zoon was dit zijn zesde school. Vanaf zijn zesde was hij met hangende schouders en lood in zijn schoenen elke dag naar school gegaan. Zijn schoolcarrière...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations