Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 17, Issue 4, pp 24–25 | Cite as

Veertig procent en de Transdiagnostische Benadering

  • Else De HaanEmail author
nader onderzoek gewenst
  • 36 Downloads

In deze rubriek buigt Else de Haan zich over wetenschappelijke publicaties die van betekenis zijn voor de praktijk. Hoe is het onderzoek uitgevoerd en wat zeggen de resultaten? En: is nader onderzoek gewenst?

We hebben evidencebased (EB) behandelingen voor angststoornissen. Beter dan niets doen, beter dan alleen pillen geven en beter dan alleen praten. Lange tijd was dit de belangrijkste en trotse boodschap van onderzoekers.

Iedereen die in de klinische praktijk kinderen met een angststoornis behandelt, weet dat werkelijkheid weerbarstiger is. Uit een onlangs gepubliceerde meta-analyse naar het effect van de behandeling van angststoornissen blijkt dat ruim zestig procent van de kinderen na behandeling geen angststoornis meer heeft (Warwick e.a., 2017). Mooi, maar die veertig procent dan? Lange tijd is daar nauwelijks aandacht voor geweest. Daarin komt nu verandering. Behandelaren en onderzoekers vragen zich af hoe ze de behandeling kunnen verbeteren, zodat meer kinderen er baat bij...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations