Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 17, Issue 4, pp 15–17 | Cite as

Werk in uitvoering

EMDR- en systeemtherapie in IGT-K: Werkt het?

 • Mara Van Der HoevenEmail author
 • Irma Hein
 • Nathalie Schlattmann
 • Carlijn De Roos
 • Ramón Lindauer
Werk in uitvoering
 • 172 Downloads

Bij een nieuwe behandelmethode voor getraumatiseerde kinderen werken een EMDR- en gezinstherapeut met elkaar samen. Een studie naar deze 'Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen' (IGT-K) moet aantonen of de behandeling effectief is.

Kinderen die op jonge leeftijd zijn blootgesteld aan kindermishandeling zoals seksueel misbruik, fysieke of emotionele mishandeling of verwaarlozing, kunnen hiervan grote gevolgen ondervinden. Hun klinisch klachtenprofiel als gevolg van deze interrelationele traumatische ervaringen is dan ook breed. Het kan, naast het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS), ook uit angstklachten, depressieve klachten, gedragsproblemen en gehechtheidsproblematiek bestaan (Jonkman e.a., 2013). Daarnaast hebben deze kinderen vaak te kampen met een onveilige thuissituatie of een pleeggezinplaatsing met ingewikkelde systeemproblematiek.

Interventies voor deze doelgroep hebben verschillende theoretische achtergronden. Sommige interventies zijn gericht...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

 • Mara Van Der Hoeven
  • 1
  Email author
 • Irma Hein
  • 2
 • Nathalie Schlattmann
  • 3
 • Carlijn De Roos
  • 4
 • Ramón Lindauer
  • 5
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 5. 5.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations