Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 17, Issue 4, pp 34–38 | Cite as

interview met Bessel van der Kolk

'Als individuen bestaan we niet, alleen in interactie met anderen'

  • Anke ScheerenEmail author
Interview
  • 72 Downloads

De Nederlands Amerikaanse Psychiater Bessel van der Kolk heeft meer dan dertig jaar ervaring op gebied van trauma en traumabehandeling van kinderen en volwassenen. Hij verenigde zijn inzichten in het boek Traumasporen, dat al in negentien talen is vertaald.

Bessel van der Kolk werd in 1943 in Den Haag geboren. Misschien wel het ergste jaar in de menselijke geschiedenis, zegt hij. In 1965 ging hij studeren in de Verenigde Staten en is er nooit meer weggegaan. Hij voelt zichzelf dan ook Amerikaans. Toch bespeur ik af en toe een mild Nederlands accent in zijn Amerikaanse zinnen. Wellicht komt dat door zijn flitsbezoek aan Nederland voor een congres over de gevolgen en behandeling van trauma's. Hij schreef er een New York Times Science bestseller over: The body keeps the score. Het boek is inmiddels in negentien talen uitgebracht, waaronder het Nederlands: Traumasporen.

"Na mijn studie geneeskunde ging ik me specialiseren in de psychiatrie. Twee jaar lang werd ik min of meer opgesloten met...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations