Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 17, Issue 4, pp 48–49 | Cite as

Gezien en gelezen

  • Kruyswijk RoosEmail author
Gezien en gelezen
  • 30 Downloads

STEVIGE WORTELS, STERKE VLEUGELS

Werken met jongeren rond zelfbeeld, motivatie, grenzen, rust, krachten en verantwoordelijkheid

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations