Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 39, Issue 4, pp 297–319 | Cite as

Haptotherapie voor kinderen en ouders: een case-based time-series-onderzoek naar boze buien, acceptatie, affectieve ouder-kindinteractie en opvoedingsbelasting

 • Monica PollmannEmail author
 • Floor van Rooij
 • Roos Rodenburg
Artikelen
 • 85 Downloads

Samenvatting

Inleiding

Deze studie onderzoekt de potentiële effecten van haptotherapie voor een tienjarig meisje en haar ouders.

Methode

De opzet van het onderzoek is een single-case experimenteel design met een baseline, interventieperiode I, een interventievrije periode en interventieperiode II.

Meetinstrumenten

De effecten werden gemeten met online dagboekjes (acceptatie, aantal boze buien), observaties (affectief contact) en voor- en nametingsvragenlijsten (opvoedbelasting, gedragsproblemen). Interventie-effecten voor haptotherapie werden berekend met simulation modeling analysis en reliable change indices.

Resultaten

Er was een toename van affectief contact en dagelijkse acceptatie; de dagelijkse boze buien, gedragsproblemen en opvoedingsbelasting namen gedurende de behandeling af. Kenmerkend was dat de afname van het aantal boze buien gevolgd werd door een toename van moederlijke acceptatie. Moeder en dochter lijken elkaar daarbij over en weer te beïnvloeden.

Conclusie

In een kortdurend traject met een minimale belasting van wekelijkse sessies bleken positieve veranderingen op te treden. Haptotherapie lijkt een veelbelovende kortdurende behandeling te zijn voor kinderen met mild probleemgedrag en ouders die problemen ervaren in de opvoeding.

Trefwoorden

haptotherapie bij kinderen affectieve interactie boze buien 

Haptotherapy for children and parents: a case-based time-series study of angry outbursts, acceptance, affective parent-child interaction and parenting stress

Abstract

Objective

This study examines the potential effects of haptotherapy on a 10-year old girl and her parents.

Method

A single-case experimental design with a baseline period, intervention period I, withdrawal period and intervention period II.

Instruments

Online diaries (acceptance, frequency of angry outbursts), observations (affective contact), and pre-test and post-test questionnaires (parenting stress, problem behaviour). The intervention effects of haptotherapy were calculated with simulation modelling analysis and reliable change indices.

Results

Affective contact and daily acceptance increased, and daily angry outbursts, behaviour problems and parenting stress decreased during treatment. The decrease in the frequency of angry outbursts was followed by an increase in motherly acceptance. Mother and daughter appeared to influence each other bi-directionally.

Conclusion

Positive change processes were observed during a short haptotherapeutic intervention. Haptotherapy appears to be a promising short treatment for children with mild behavioural problems and parents who experience parenting problems.

Keywords

haptotherapy for children affective interaction angry outbursts 

Literatuur

 1. Ainsworth, M. D. S. (1982). Attachment: retrospect and prospect. In C. M. Parkes & J. S. Hinde (red.), The place of attachment in human behaviour (pag. 3–30). New York: Basic Books.Google Scholar
 2. Aubrey, C., & Ward, K. (2013). Early years practitioners’ views on early personal, social development. Emotional and Behavioural Difficulties, 18(4), 435–447.  https://doi.org/10.1080/13632752.2013.807541.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bandura, A. (1977). Social learning theory. New Jersey: Prentice Hall.Google Scholar
 4. Boot, B. (2014). Haptonomie, een kwestie van gevoel. Utrecht: Kosmos.Google Scholar
 5. Borckardt, J. J. (2006). Simulation modeling analysis: time series analysis program for short time series data streams (version 8.3.3). Charleston: Medical University of South Carolina.Google Scholar
 6. Borckardt, J. J., Nash, M. R., Murphy, M. D., Moore, M., Shaw, D., & O’Neil, P. (2008). Clinical practice as natural laboratory for psychotherapy research. American Psychologist, 63(2), 77–95.  https://doi.org/10.1037/0003-066X.63.2.77.CrossRefGoogle Scholar
 7. Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: separation. New York: Basic Books.Google Scholar
 8. Brock, A. J. L. L. de, Vermulst, A. A., Gerris, J. R. M., & Abidin, R. R. (1992). NOSI, Nijmeegse Ouderlijke Stress Index. Experimentele versie. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 9. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral science. New York: Lawrence Erlbaum.Google Scholar
 10. Cohen, L. L., Feinstein, A., Masuda, A., & Vowles, K. E. (2014). Single-case research design in pediatric psychology: considerations regarding data analysis. Journal of Pediatric Psychology, 39(2), 124–137.  https://doi.org/10.1093/jpepsy/jst065.CrossRefGoogle Scholar
 11. Elkins, S. R., & Moore, T. M. (2011). A time-series study of the treatment of panic disorder. Clinical Case Studies, 10(1), 3–22.CrossRefGoogle Scholar
 12. Glasgow, R. E. (2013). What does it mean to be pragmatic? Pragmatic methods, measures, and models to facilitate research translation. Health Education & Behavior, 40(3), 257–265.  https://doi.org/10.1177/1090198113486805.CrossRefGoogle Scholar
 13. Horner, R. H., & Odom, S. L. (2014). Constructing single-case research designs: logic and options. In T. Kratochwill & J. Levin (red.), Single-case intervention research: methodological and statistical advances (pag. 309–323). Washington, DC: American Psychological Association.Google Scholar
 14. Jacobson, N. S., & Truax, P. (1991). Clinical significance: a statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 12–19.  https://doi.org/10.1037/0022-006X.59.1.12.CrossRefGoogle Scholar
 15. Kolk, B. A. van der (2015). The body keeps the score: brain, mind, and body in the healing of trauma. New York: Penguin Books.Google Scholar
 16. Leeuwen, A. van, Pluimers, C., & Bosscher, R. (2012). The clinical effectiveness of haptotherapy in routine practices. (Masterthese). Amsterdam: Vrije Universiteit.Google Scholar
 17. Levine, P. A. (2010). In an unspoken voice: how the body releases trauma and restores goodness. Berkeley: North Atlantic Books.Google Scholar
 18. Lunkenheimer, E. S., Olson, S. L., Hollenstein, T., Sameroff, A. J., & Winter, C. (2011). Dyadic flexibility and positive affect in parent–child coregulation and the development of child behavior problems. Development and Psychopathology, 23(2), 577–591.  https://doi.org/10.1017/S095457941100006X.CrossRefGoogle Scholar
 19. Morrison, K. H., Bradley, R., & Westen, D. (2003). The external validity of controlled clinical trials of psychotherapy for depression and anxiety: a naturalistic study. Psychology & Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 72, 109–132.  https://doi.org/10.1348/147608303765951168.CrossRefGoogle Scholar
 20. Patterson, G. R. (1982). Coercive family process. Eugene: Castalia Patterson.Google Scholar
 21. Plooij, E., & Zandvliet, J. (2010). ‘Voel je wel?’: haptotherapie in de eerstelijnsgezondheidszorg. Bijblijven, 26, 8–14.  https://doi.org/10.1007/BF03088732.CrossRefGoogle Scholar
 22. Pollmann, M. T. F. (2015). Handleiding codeerlijst Affectief contact bij kinderen. Doorn: Academie voor Haptonomie.Google Scholar
 23. Rexwinkel, M., & Stortelder, F. (2011). Affectregulatie. In M. Rexwinkel, B. Derkx, C. Pannevis & M. Schmeets (red.), Handboek infant mental health: inleiding in de ouder-kindbehandeling (pag. 21–30). Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 24. Shadish, W. R., Kyse, E. N., & Rindskopf, D. M. (2013). Analyzing data from single-case designs using multilevel models: new applications and some agenda items for future research. Psychological Methods, 18(3), 385.  https://doi.org/10.1037/a0032964 CrossRefGoogle Scholar
 25. Smith, J. D. (2012). Single-case experimental designs: a systematic review of published research and current standards. Psychological methods, 17(4), 510.  https://doi.org/10.1037/a0029312.CrossRefGoogle Scholar
 26. Smith, J. D., Eichler, W. C., Norman, K. R., & Smith, S. R. (2015). The effectiveness of collaborative/therapeutic assessment for psychotherapy consultation: a pragmatic replicated single-case study. Journal of Personality Assessment, 97(3), 261–270.  https://doi.org/10.1080/00223891.2014.955917.CrossRefGoogle Scholar
 27. Tarocchi, A., Aschieri, F., Fantini, F., & Smith, J. D. (2013). Therapeutic assessment of complex trauma: a single-case time-series study. Clinical Case Studies, 12(3), 228–245.  https://doi.org/10.1177/1534650113479442.CrossRefGoogle Scholar
 28. Vermulst, F. C., & Ende, J. van der (2013). Handleiding ASEBA Vragenlijsten voor leeftijden 6 tot en met 18 jaar. Rotterdam: ASEBA Nederland.Google Scholar
 29. Vermulst, F. C., Ende, J. van der, & Koot, H. M. (1996). Handleiding voor de CBCL/4-18. Rotterdam: Erasmus Universiteit/Sophia Kinderziekenhuis, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.Google Scholar
 30. Vermulst, F. C., Kroes, G., De Meyer, R., Nguyen, L., & Veerman, J. W. (2013). Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL) Handleiding. Nijmegen: Praktikon, Radboud Universiteit.Google Scholar
 31. Wyatt-Kaminski, J., Valle, L. A., Filene, J. H., & Boyle, C. L. (2008). A meta-analytic review of components associated with parent training program effectiveness. Journal of Abnormal Child Psychology, 36, 567–589.  https://doi.org/10.1007/s10802-007-9201-9.CrossRefGoogle Scholar
 32. Yperen, T. van, Veerman, J. W., & Bijl, B. (2017). Zicht op effectiviteit. Handboek voor resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de jeugdsector. Rotterdam: Lemniscaat.Google Scholar
 33. Zhang, F., Wagner, A. K., & Ross-Degnan, D. (2011). Simulation-based power calculation for designing interrupted time series analyses of health policy interventions. Journal of Clinical Epidemiology, 64, 1252–1261.  https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2011.02.007.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Monica Pollmann
  • 1
  • 4
  Email author
 • Floor van Rooij
  • 2
 • Roos Rodenburg
  • 2
  • 3
 1. 1.Academie voor HaptonomieDoornNederland
 2. 2.Research Institute of Child Development and EducationUniversiteit van AmsterdamAmsterdamNederland
 3. 3.Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)HeemstedeNederland
 4. 4.HaptotherapiepraktijkWijk bij DuurstedeNederland

Personalised recommendations