Advertisement

Risicofactoren voor verwaarlozing: een meta-analyse

 • Tim M. Mulder
 • Kimberly C. Kuiper
 • Claudia E. van der Put
 • Geert-Jan J. M. Stams
 • Mark AssinkEmail author
Artikelen
 • 127 Downloads

Samenvatting

Inleiding

Kennis over risicofactoren is essentieel om verwaarlozing van kinderen te voorkomen. In deze studie werd een meta-analyse uitgevoerd naar verschillende risicofactoren voor verwaarlozing.

Methode

315 effectgroottes werden afgeleid uit 36 studies en geclassificeerd in 24 risicodomeinen. Van elk risicodomein werd een effect geschat, waarna verschillende variabelen werden getoetst als moderator, waaronder de vorm van verwaarlozing, en geslacht en etniciteit van steekproeven.

Resultaten

Het effect van 15 risicodomeinen was significant en varieerde in sterkte van klein (r = 0,110) tot groot (r = 0,372). De sterkste risico’s bleken oudergerelateerde factoren, zoals een verleden van antisociaal gedrag, mentale of psychiatrische problemen (actueel of in het verleden), een laag opleidingsniveau van ouders, en slachtofferschap van verwaarlozing of mishandeling in de eigen kindertijd.

Discussie

Geconcludeerd werd dat meerdere risicofactoren op verschillende niveaus (gezinsniveau, ouderniveau en kindniveau) kunnen bijdragen aan het risico op verwaarlozing van kinderen, maar dat met name ouder- en gezinsfactoren belangrijk zijn in preventie.

Trefwoorden

verwaarlozing risicofactoren meta-analyse 

Risk factors for child neglect: a meta-analytic review

Abstract

Objective

Knowledge of risk factors is essential for successfully preventing child neglect. In this review, a meta-analysis of studies into risk factors for child neglect was carried out.

Method

315 effect sizes were extracted from 36 primary studies and classified into 24 risk domains. An effect was estimated for each risk domain, after which different variables, such as the type of neglect and a sample’s ethnicity and gender, were tested as a moderator.

Results

The effects of 15 risk domains were significant, ranging in magnitude from small (r = 0.110) to large (r = 0.372). The strongest risk factors were related to parents, such as having a history of antisocial behaviour; mental or psychiatric problems (both current and past problems); a low level of parental education; and victimization or abuse in their own childhood.

Discussion

It was concluded that family, parent and child factors can increase the risk of child neglect, but that parent-related risk factors are the most important for prevention.

Keywords

child neglect risk factors meta-analysis 

Notes

Bijdrage van de auteurs

Tim M. Mulder en Kimberly C. Kuiper zochten naar primaire studies, codeerden alle studies, voerden statistische analyses uit en schreven het manuscript. Claudia E. van der Put verwierf de financiering, droeg bij aan de onderzoeksopzet en gaf een kritische reflectie op het manuscript. Geert-Jan J. M. Stams verwierf de financiering en gaf een kritische reflectie op het manuscript. Mark Assink begeleidde het onderzoeksproject, verwierf de financiering, droeg bij aan de onderzoeksopzet, voerde statistische analyses uit en droeg bij aan het schrijven en reviseren van het manuscript. Alle auteurs hebben bijgedragen aan – en zijn akkoord met – de huidige versie van dit manuscript.

Financiering

Deze studie is gefinancierd door het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA). NEJA had geen rol in het ontwerp of de opzet van de studie, het verzamelen of analyseren van data, het interpreteren van de data, het schrijven van het manuscript, noch in de beslissing om dit manuscript aan te bieden voor publicatie.

Belangenverstrengeling

Alle auteurs verklaren dat geen sprake was van financiële belangen of van enige andere vorm van belangenverstrengeling.

Literatuur

 1. Alink, L., Van IJzendoorn, R., Bakermans-Kranenburg, M., Pannebakker, F., Vogels, T., & Euser, S. (2011). De tweede nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM–2010). Leiden: TNO Child Health.Google Scholar
 2. Andrews, D. A., & Bonta, J. (red.). (2010). The psychology of criminal conduct (5e druk.). New Providence: Matthew Bender, LexisNexis.Google Scholar
 3. Arata, C. M., Langhinrichsen-Rohling, J., Bowers, D., & O’Farrill-Swails, L. (2005). Single versus multi-type maltreatment: an examination of the long-term effects of child abuse. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 11(4), 29–52.  https://doi.org/10.1300/J146v11n04_02.CrossRefGoogle Scholar
 4. Assink, M., & Wibbelink, C. J. M. (2016). Fitting three-level meta-analytic models in R: a step-by-step tutorial. The Quantitative Methods for Psychology, 12(3), 154–174.  https://doi.org/10.20982/tqmp.12.3.p154.CrossRefGoogle Scholar
 5. Assink, M., Put, C. E. van der, Hoeve, M., De Vries, S. L. A., Stams, G. J. J. M., & Oort, F. J. (2015). Risk factors for persistent delinquent behavior: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 42, 47–61.  https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.08.002.CrossRefGoogle Scholar
 6. Assink, M., Spruit, A., Schuts, M., Lindauer, R., Put, C. E. van der, & Stams, G. J. J. M. (2018). The intergenerational transmission of child maltreatment: a three-level meta-analysis. Child Abuse & Neglect.  https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.07.037.CrossRefGoogle Scholar
 7. Azar, S. T., Stevenson, M. T., & Johnson, D. R. (2012). Intellectual disabilities and neglectful parenting: preliminary findings on the role of cognition in parenting risk. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 5(2), 94–129.  https://doi.org/10.1080/19315864.2011.615460. geïncludeerde studie.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 8. Bartlett, J. D., & Easterbrooks, M. A. (2012). Links between physical abuse in childhood and child neglect among adolescent mothers. Children and Youth Sciences Review, 34(11), 2164–2169.  https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2012.07.011. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 9. Bartlett, J. D., & Easterbrooks, M. A. (2015). The moderating effect of relationships on intergenerational risk for infant neglect by young mothers. Child Abuse & Neglect, 45, 21–34.  https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.02.018. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 10. Bartlett, J. D., Raskin, M., Kotake, C., Nearing, K. D., & Easterbrooks, A. (2014). An ecological analysis of infant neglect by adolescent mothers. Child Abuse & Neglect, 38(4), 723–734.  https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.11.011. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 11. Belsky, J. (1980). Child maltreatment: an ecological integration. American Psychologist, 35(4), 320–335.  https://doi.org/10.1037/0003-066X.35.4.320.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 12. Belsky, J. (1993). Etiology of child maltreatment: a developmental ecological analysis. Psychological Bulletin, 114(3), 413–434.  https://doi.org/10.1037/0033-2909.114.3.413.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 13. Benedict, M. I., Zuravin, S., Brandt, D., & Abbey, H. (1994). Types and frequency of child maltreatment by family foster care providers in an urban population. Child Abuse & Neglect, 18(7), 577–585. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 14. Bittler, M., & Zavodny, M. (2002). Child abuse and abortion availability. The American Economic Review, 92(2), 363–367.  https://doi.org/10.1257/000282802320191624.CrossRefGoogle Scholar
 15. Brayden, R. M., Altemeier, W. A., Tucker, D. D., Dietrich, M. S., & Vietze, P. (1992). Antecedents of child neglect in the first two years of life. The Journal of Pediatrics, 120(3), 426–429.  https://doi.org/10.1016/S0022-3476(05)80912-6. geïncludeerde studie.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge: Harvard University Press.Google Scholar
 17. Bronfenbrenner, U. (2000). Ecological theory. In A. Kazdin (red.), Encyclopedia of psychology. Washington: American Psychological Association, Oxford University Press.Google Scholar
 18. Brown, J., Cohen, P., Johnson, J. G., & Salzinger, S. (1998). A longitudinal analysis of risk factors for child maltreatment: findings of a 17-year prospective study of officially recorded and self-reported child abuse and neglect. Child Abuse and Neglect, 22, 1065–1078. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 19. Casanueva, C., Martin, S. L., & Runyan, D. K. (2009). Repeated reports for child maltreatment among intimate partner violence victims: findings from the national survey of child and adolescent well-being. Child Abuse & Neglect, 33(2), 84–93.  https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.04.017. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 20. Chaffin, M., Kelleher, K., & Hollenberg, J. (1996). Onset of physical abuse and neglect: psychiatric, substance abuse, and social risk factors from prospective community data. Child Abuse and Neglect, 20, 191–203. geïncludeerde studie.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. Cheung, M. W. L. (2014). Modeling dependent effect sizes with three-level meta-analyses: a structural equation modeling approach. Psychological Methods, 19(2), 211–229.  https://doi.org/10.1037/a0032968.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Cicchetti, D., & Carlson, V. (red.). (1989). Child maltreatment: theory and research on the causes and consequences of child abuse and neglect. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 23. Cicchetti, D., & Rizley, R. (1981). Developmental perspectives on the etiology, intergenerational transmission, and sequelae of child maltreatment. New Direction for Child and Adolescent Development, 11, 31–55.  https://doi.org/10.1002/cd.23219811104.CrossRefGoogle Scholar
 24. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2e druk.). Hillsdale: Erlbaum.Google Scholar
 25. Cohen, P., Brown, J., & Smailes, E. (2001). Child abuse and neglect and the development of mental disorders in the general population. Development and Psychopathology, 13(4), 981–999. geïncludeerde studie.PubMedGoogle Scholar
 26. Compier- de Block, L. H. C. G., Alink, L. R. A., Reijman, S., Werner, C. D., Maras, A., Rijnberk, C., Bakermans-Kranenburg, J. J., et al. (2015). Handgrip force of maltreating mothers in reaction to infant signals. Child Abuse & Neglect, 40, 124–131.  https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.03.006. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 27. Connell-Carrick, K. (2003). A critical review of the empirical literature: identifying correlates of child neglect. Child and Adolescent Social Work Journal, 20(5), 389–425.  https://doi.org/10.1023/A:1026099913845.CrossRefGoogle Scholar
 28. Coohey, C. (1995). Neglectful mothers, their mothers, and partners: the significance of mutual aid. Child Abuse & Neglect, 19(8), 885–895. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 29. Coohey, C. (1996). Child maltreatment: testing the social isolation hypothesis. Child Abuse & Neglect, 20(3), 241–254. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 30. Cooper, H. (2010). Research synthesis and meta-analysis. Thousand Oaks: SAGE.Google Scholar
 31. Cuevas, C. A., Finkelhor, D., Ormrod, R., & Turner, H. (2009). Psychiatric diagnosis as a risk marker for victimization in a national sample of children. Journal of Interpersonal Violence, 24(4), 636–652.  https://doi.org/10.1177/0886260508317197. geïncludeerde studie.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 32. Davison, K. K., Gicevic, S., Aftosmes-Tobio, S., Ganter, C., Simon, C. L., Newlan, S., & Manganello, J. A. (2016). Fathers’ representation in observational studies on parenting and childhood obesity: a systematic review and content analysis. American Journal of Public Health, 106(11), e14–e21.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 33. DiLalla, D. L., & Crittenden, P. M. (1990). Dimensions of maltreated children’s home behavior: a factor analytic approach. Infant Behavior and Development, 13(4), 439–460.  https://doi.org/10.1016/0163-6383(90)90015-Z. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 34. Dubowitz, H., Black, M. M., Kerr, M. A., Starr, R. H., & Harrington, D. (2000). Fathers and child neglect. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine Journal, 154(2), 135–141. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 35. Dubowitz, H., Pitts, S. C., & Black, M. (2004). Measurement of three major subtypes of child neglect. Child Maltreatment, 9(4), 344–356.  https://doi.org/10.1177/1077559504269191.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 36. Duval, S. J. (2005). The trim and fill method. In H. R. Rothstein, A. J. Sutton & M. Borenstein (red.), Publication bias in meta-analysis: prevention, assessment, and adjustments (pag. 127–144). Chichester: Wiley.Google Scholar
 37. Duval, S. J., & Tweedie, R. L. (2000a). Trim and fill: a simple funnel-plot-based method of testing and adjusting for publication bias in meta-analysis. Biometrics, 56(2), 455–463.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 38. Duval, S. J., & Tweedie, R. L. (2000b). A nonparametric “trim and fill” method of accounting for publication bias in meta-analysis. Journal of the American Statistical Association, 95(449), 89–98.Google Scholar
 39. Egami, Y., Ford, D. E., Greenfield, S. F., & Crum, R. M. (1996). Psychiatric profile and sociodemographic characteristics of adults who report physically abusing or neglecting children. American Journal of Psychiatry, 153(7), 921–928. geïncludeerde studie.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 40. Emery, C. R., Nguyen, H. T., & Kim, J. (2014). Understanding child maltreatment in Hanoi: Intimate partner violence, low self-control, and social and child care support. Journal of Interpersonal Violence, 29(7), 1227–1257.  https://doi.org/10.1177/0886260513506276. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 41. Erickson, M. F., & Egeland (2002). Child neglect. In J. E. B. Myers, L. Berliner, J. Briere, C. T. Hendriz, C. Jenny & T. A. Reid (red.), The APSAC handbook on child maltreatment. Thousand Oaks: SAGE.Google Scholar
 42. Ertem, I. O., Leventhal, J. M., & Dobbs, S. (2000). Intergenerational continuity of child abuse: How good is the evidence? The Lancet, 356, 814–819.  https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)02656-8.CrossRefGoogle Scholar
 43. Ferguson, G. A. (1966). Statistical analysis in psychology & education (pag. 244). New York: McGraw-Hill.Google Scholar
 44. Fergusson, D. M., Horwood, L. J., & Woodward, L. J. (2000). The stability of child abuse reports: a longitudinal study of the reporting behaviour of young adults. Psychological Medicine, 30, 529–544.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 45. Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2e druk.). London: SAGE.Google Scholar
 46. Finkelhor, D. (2008). Childhood victimization: violence, crime and abuse in the lives of young people. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 47. Florence, C., Brown, D. S., Fang, X., & Thompson, H. F. (2013). Health care costs associated with child maltreatment: impact on Medicaid. Pediatrics, 132(2), 312–318. https://doi.org/10.1542/peds.2012–2212.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 48. Gaudin, J. M., Polansky, N. A., Kilpatrick, A. C., & Shilton, P. (1993). Loneliness, depression, stress, and social supports in neglectful families. American Journal of Orthopsychiatry, 63(4), 597–605. geïncludeerde studie.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 49. Gaudin, J. M., Polansky, N. A., Kilpatrick, A. C., & Shilton, P. (1996). Family functioning in neglectful families. Child Abuse & Neglect, 20(4), 363–377. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 50. Gelles, R. J. (1980). Violence in the family: a review of research in the seventies. Journal of Marriage and the Family, 873–885.  https://doi.org/10.2307/351830.CrossRefGoogle Scholar
 51. Gilbert, R., Widom, C. S., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E., & Janson, S. (2009). Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. The Lancet, 373(9657), 68–81.  https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61706-7.CrossRefGoogle Scholar
 52. Goode, W. J. (1971). Force and violence in the family. Journal of Marriage and the Family, 33, 624–636.CrossRefGoogle Scholar
 53. Guterman, K. (2015). Unintended pregnancy as a predictor of child maltreatment. Child Abuse & Neglect, 48, 160–169.  https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.05.014. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 54. Gutermann, J., Schreiber, F., Matulis, S., Schwartzkopff, L., Deppe, J., & Steil, R. (2016). Psychological treatments for symptoms of posttraumatic stress disorder in children, adolescents, and young adults: a meta-analysis. Clinical Child and Family Psychology Review, 19, 77–93.  https://doi.org/10.1007/s10567-016-0202-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 55. Hildyard, K. L., & Wolfe, D. A. (2002). Child neglect: developmental issues and outcomes. Child Abuse & Neglect, 26(6–7), 679–695.  https://doi.org/10.1016/S0145-2134(02)00341-1.CrossRefGoogle Scholar
 56. Houben, M., Van den Noortgate, W., & Kuppens, P. (2015). The relation between short-term emotion dynamics and psychological well-being: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 141(4), 901–930.  https://doi.org/10.1037/a0038822.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 57. Howes, P. W., Cicchetti, D., Toth, S. L., & Rogosch, F. A. (2000). Affective, organizational, and relational characteristics of maltreating families: a systems perspective. Journal of Family Psychology, 14(1), 95–110.  https://doi.org/10.1037//0893-3200.14.1.95. geïncludeerde studie.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 58. Hox, J. (2002). Multilevel analysis: techniques and applications. Mahwah: Lawrence Erlbaum.CrossRefGoogle Scholar
 59. Hussey, J. M., Chang, J. J., & Kotch, J. B. (2006). Child maltreatment in the United States: prevalence, risk factors, and adolescent health consequences. Pediatrics, 118(3), 933–942.  https://doi.org/10.1542/peds.2005-2452. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 60. Inspectie Jeugdzorg (2016). Casusonderzoek Drenthe: Onderzoek naar aanleiding van het overlijden van een kind. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.Google Scholar
 61. Kaufman Kantor, G., Holt, M. K., Mebert, C., Straus, M. A., Drach, K. M., Ricci, L. R., MacAllum, C., & Brown, W. (2004). Development and psychometric properties of the Child Self-Report Multidimensional Neglectful Behavior Scale (MNBS-CR). Child Maltreatment, 9(4), 409–429.  https://doi.org/10.1177/1077559504269530.CrossRefGoogle Scholar
 62. Kim, J. (2009). Type-specific intergenerational transmission of neglectful and physically abusive parenting behaviors among young parents. Children and Youth Services Review, 31(7), 761–767.  https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2009.02.002. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 63. Kinard, E. M. (1995). Perceived social support and competence in abused children: a longitudinal perspective. Journal of Family Violence, 10(1), 73–98. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 64. Knapp, G., & Hartung, J. (2003). Improved tests for a random effects meta-regression with a single covariate. Statistics in Medicine, 22(17), 2693–2710.  https://doi.org/10.1002/sim.1482.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 65. Knutson, J. F., DeGarmo, D. S., & Reid, J. B. (2004). Social disadvantage and neglectful parenting as precursors to the development of antisocial and aggressive child behavior: testing a theoretical model. Aggressive Behavior, 30, 187–205.  https://doi.org/10.1002/ab.20016.CrossRefGoogle Scholar
 66. Lee, S. J., Taylor, C. A., & Bellamy, J. L. (2012). Paternal depression and risk for child neglect in father-involved families of young children. Child Abuse & Neglect, 36(5), 461–469.  https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2012.04.002. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 67. Lenz, S. A., & Hollenbaugh, M. K. (2015). Meta-analysis of trauma-focused cognitive behavioral therapy for treating PTSD and co-occurring depression among children and adolescents. Counseling Outcome Research and Evaluation, 6(1), 18–32.  https://doi.org/10.1177/2150137815573790.CrossRefGoogle Scholar
 68. Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2001). Practical meta-analysis. Thousand Oaks: SAGE.Google Scholar
 69. MacKenzie, M. J., Kotch, J. B., & Lee, L. (2011). Toward a cumulative ecological risk model for the etiology of child maltreatment. Children and Youth Services Review, 33(9), 1638–1647.  https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.04.018.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 70. Manly, J. T., Cicchetti, D., & Barnett, D. (1994). The impact of subtype, frequency, chronicity, and severity of child maltreatment on social competence and behavior problems. Development and Psychopathology, 6(1), 121–143.  https://doi.org/10.1017/S0954579400005915. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 71. McGuigan, W. M., & Pratt, C. C. (2001). The predictive impact of domestic violence on three types of child maltreatment. Child Abuse and Neglect, 25(7), 869–883.  https://doi.org/10.1016/S0145-2134(01)00244-7. geïncludeerde studie.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 72. McSherry, D. (2007). Understanding and addressing the “neglect of neglect”: Why are we making a mole-hill out of a mountain? Child Abuse & Neglect, 31(6), 607–614.  https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.08.011.CrossRefGoogle Scholar
 73. Mennen, F. E., Kim, K., Sang, J., & Trickett, P. K. (2010). Child neglect: definition and identification of youth’s experiences in official reports of maltreatment. Child Abuse & Neglect, 34, 647–658.  https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2010.02.007.CrossRefGoogle Scholar
 74. Milner, J. S., & Robertson, K. R. (1990). Comparison of physical child abusers, intrafamilial sexual abusers, and child neglecters. Journal of Interpersonal Violence, 5(1), 37–48. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 75. Nik Idris, N. R. (2012). A comparison of methods to detect publication bias for meta-analysis of continuous data. Journal of Applied Sciences, 12(13), 1413–1417.  https://doi.org/10.3923/jas.2012.1413.1417.CrossRefGoogle Scholar
 76. Van den Noortgate, W., & Onghena, P. (2003). Multilevel meta-analysis: a comparison with traditional meta-analytical procedures. Educational and Psychological Measurement, 63(5), 765–790.  https://doi.org/10.1177/0013164403251027.CrossRefGoogle Scholar
 77. Van den Noortgate, W., López-López, J. A., Marin-Martinez, F., & Sánchez-Meca, J. (2013). Three-level meta-analysis of dependent effect sizes. Behavior Research Methods, 45(2), 576–594.  https://doi.org/10.3758/s13428-012-0261-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 78. Van den Noortgate, W., López-López, J. A., Marin-Martinez, F., & Sánchez-Meca, J. (2014). Meta-analysis of multiple outcomes: a multilevel approach. Behavior Research Methods, 47(4), 1274–1294.  https://doi.org/10.3758/s13428-014-0527-2.CrossRefGoogle Scholar
 79. Norman, R. E., Byambaa, M., De, R., Butchart, A., Scott, J., & Vos, T. (2012). The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: a systematic review and meta-analysis. PLOS medicine, 9(11), 1–31.  https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001349.CrossRefGoogle Scholar
 80. Parker, K., & Wang, W. (2013). Modern parenthood: roles of moms and dads converge as they balance work and family. Washington: Pew Research Center.Google Scholar
 81. Paxson, C., & Waldfogel, J. (2002). Work, welfare, and child maltreatment. Journal of Labor Economics, 20(3), 435–474.  https://doi.org/10.1086/339609.CrossRefGoogle Scholar
 82. Peters, J. L., Sutton, A. J., Jones, D. R., Abrams, K. R., & Rushton, L. (2007). Performance of the trim and fill method in the presence of publication bias and between-study heterogeneity. Statistics in Medicine, 26(25), 4544–4562.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 83. Phares, V. (1992). Where’s poppa? The relative lack of attention to the role of fathers in child and adolescent psychopathology. Journal of American Psychology, 47(5), 656–664.CrossRefGoogle Scholar
 84. Phares, V., Fields, S., Kamboukos, D., & Lopez, E. (2005). Still looking for poppa. Journal of American Psychology, 60(7), 735–736.CrossRefGoogle Scholar
 85. Price, J. M., & Glad, K. (2003). Hostile attributional tendencies in maltreated children. Journal of Abnormal Child Psychology, 31(3), 329–343. geïncludeerde studie.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 86. Van der Put, C. E., Assink, M., Gubbels, J., Lent, J. van, & Stams, G. J. J. M. (2018). Risico op kindermishandeling verlagen met ARIJ-Needs: ‘What Works-principes’ in de jeugdzorg – Een nieuw instrument. Kind en Adolescent Praktijk, 17(3), 16–24.  https://doi.org/10.1007/s12454-018-0031-4 CrossRefGoogle Scholar
 87. Van der Put, C. E., Assink, M., & Stams, G. J. J. M. (2016). Predicting relapse of problematic child-rearing situations. Children and Youth Services Review, 61, 288–295.  https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.01.002
 88. R Core Team (2015). R: a language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Geraadpleegd op: http://www.R-project.org/ Google Scholar
 89. Raudenbusch, S. W. (2009). Analyzing effect sizes: random-effects models. In H. Cooper, L. V. Hedges & J. C. Valentine (red.), The handbook of research synthesis and meta-analysis (pag. 295–315). New York: SAGE.Google Scholar
 90. Rice, M. E., & Harris, G. T. (2005). Comparing effect sizes in follow-up studies: ROC area, Cohen’s d, and r. Law and Human Behavior, 29(5), 615–620.  https://doi.org/10.1007/s10979-005-6832-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 91. Rosenthal, R. (1991). Effect sizes: Pearson’s correlation, its display via the BESD, and alternative indices. American Psychologist, 46(10), 1086–1087.CrossRefGoogle Scholar
 92. Rosenthal, R. (1994). Parametric measures of effect size. In H. Cooper & L. V. Hedges (red.), The handbook of research synthesis (pag. 239). New York: SAGE.Google Scholar
 93. Rosenthal, R., & DiMatteo, M. R. (2001). Meta-analysis: recent developments in quantitative methods for literature reviews. Annual Review of Psychology, 52, 59–82.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 94. Samenwerkend Toezicht Jeugd, Toezicht Sociaal Domein, & Samenwerkende Jeugdinspecties (2015). Calamiteitenonderzoek Amsterdam: Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Google Scholar
 95. Schenkel, L. S., Rothman-Marshall, G., Schlehofer, D. A., Towne, T., Burnash, D. L., & Priddy, B. M. (2014). Child maltreatment and trauma exposure among deaf and hard of hearing young adults. Child Abuse & Neglect, 38(10), 1581–1589.  https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.04.010. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 96. Schumacher, J. A., Slep, A. M. S., & Heyman, R. E. (2001). Risk factors for child neglect. Aggression and Violent Behavior, 6(2–3), 231–254.  https://doi.org/10.1016/S1359-1789(00)00024-0.CrossRefGoogle Scholar
 97. Sedlak, A. J., Mettenburg, J., Basena, M., Petta, I., McPherson, K., Greene, A., & Li, S. (2010). Fourth National Incidence Study of child abuse and neglect (NIS-4): report to congress. Washington: U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families.Google Scholar
 98. Sidebotham, P., & Heron, J. (2006). Child maltreatment in the “children of the nineties”: a cohort study of risk factors. Child Abuse and Neglect, 30, 497–522.  https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2005.11.005.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 99. Slack, K. S., Holl, J., Altenbernd, L., McDaniel, M., & Stevens, A. B. (2003). Improving the measurement of child neglect for survey research: issues and recommendations. Child Maltreatment, 8(2), 98–111.  https://doi.org/10.1177/1077559502250827.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 100. Stith, M. S., Liu, T. L., Davies, C., Boykin, E. L., Alder, M. C., Harris, J. F., Dees, J. E. M. E. G., et al. (2009). Risk factors in child maltreatment: a meta-analytic review of the literature. Aggression and Violent Behavior, 14(1), 13–29.  https://doi.org/10.1016/j.avb.2006.03.006.CrossRefGoogle Scholar
 101. Stoltenborgh, M., Bakermans-Kranenburg, M. J., Alink, L. R. A., & Van IJzendoorn, M. H. (2015). The prevalence of child maltreatment across the globe: review of a series of meta-analyses. Child Abuse Review, 24(1), 37–50.  https://doi.org/10.1002/car.2353.CrossRefGoogle Scholar
 102. Stoltenborgh, M., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van IJzendoorn, M. H. (2013). The neglect of child neglect: a meta-analytic review of the prevalence of neglect. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48(3), 345–355.  https://doi.org/10.1007/s00127-012-0549-y.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 103. Tabachnik, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6e druk.). Boston: Allynand Bacon.Google Scholar
 104. Terrin, N., Schmid, C. H., Lau, J., & Olkin, I. (2003). Adjusting for publication bias in the presence of heterogeneity. Statistics in Medicine, 22(13), 2113–2126.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 105. Thornberry, T. P., Knight, K. E., & Lovegrove, P. J. (2012). Does maltreatment beget maltreatment? A systematic review of the intergenerational literature. Trauma Violence Abuse, 13(3), 135–152.  https://doi.org/10.1177/1524838012447697.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 106. Toth, S. L., Manly, J. D., & Cicchetti, D. (1992). Child maltreatment and vulnerability to depression. Development and Psychopathology, 4(1), 97–112. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 107. Trench, S., & Griffiths, S. (2014). Serious case review report: family L OCT 2014. Geraadpleegd van de Norfolk Safeguarding Children Board website: http://www.norfolklscb.org/wp-content/uploads/2015/03/Norfolk-SCR_Case-L_FINAL.pdf Google Scholar
 108. Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the metafor package. Journal of Statistical Software, 36(3), 1–48.CrossRefGoogle Scholar
 109. Vogtländer, L., & Arum, S. van (2016). Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg. GGD GHOR Nederland. Verkregen op 20 augustus 2018 via: https://vng.nl/files/vng/201605_visiedocument_gefaseerde_ketensamenwerkingvogtlander_van_arum_0.pdf Google Scholar
 110. Wibbelink, C. J. M., & Assink, M. (2015). Handleiding voor het uitvoeren van een drie-level meta-analyse in R. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 111. Williamson, J. M., Borduin, C. M., & Howe, B. A. (1991). The ecology of adolescent maltreatment: a multilevel examination of adolescent physical abuse, sexual abuse, and neglect. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59(3), 449–457. geïncludeerde studie.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 112. Wolfe, D. A. (1991). Preventing physical and emotional abuse of children. New York: Guilford.Google Scholar
 113. Wolfe, D. A., & McIsaac, C. (2011). Distinguishing between poor/dysfunctional parenting and child emotional maltreatment. Child Abuse and Neglect, 35, 802–813.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 114. Wu, S. S., Ma, C. X., Carter, R. L., Ariet, M., Feaver, E. A., Resnick, M. B., & Roth, J. (2004). Risk factors for infant maltreatment: a population-based study. Child Abuse & Neglect, 28(12), 1253–1264.  https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2004.07.005. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 115. Zuravin, S. J., & DiBlasio, F. A. (1992). Child-neglecting adolescent mothers: How do they differ from their nonmaltreating counterparts? Journal of Interpersonal Violence, 7(4), 471–489. geïncludeerde studie.CrossRefGoogle Scholar
 116. Zuravin, S. J., & DiBlasio, F. A. (1996). The correlates of child physical abuse and neglect by adolescent mothers. Journal of Family Violence, 11(2), 149–166.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Tim M. Mulder
  • 1
 • Kimberly C. Kuiper
  • 2
 • Claudia E. van der Put
  • 1
 • Geert-Jan J. M. Stams
  • 1
 • Mark Assink
  • 1
  • 3
  Email author
 1. 1.Forensische OrthopedagogiekUniversiteit van AmsterdamAmsterdamNederland
 2. 2.Instituut Pedagogische WetenschappenUniversiteit LeidenLeidenNederland
 3. 3.Research Institute of Child Development and EducationUniversiteit van AmsterdamAmsterdamNederland

Personalised recommendations