Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 51, Issue 6, pp 161–167 | Cite as

De rol van de jeugdverpleegkundige en jeugdarts in de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht in ’s-Hertogenbosch

 • S. A. A. de LaatEmail author
 • M. A. M. Jacobs
 • A. E. Markus
 • E. G. van Mil
 • L. A. M. van de Goor
Onderzoeksartikel
 • 11 Downloads

Samenvatting

Inleiding

In ’s-Hertogenbosch wordt sinds 2014 een ketenaanpak voor signalering en begeleiding van kinderen met overgewicht geïmplementeerd. In de ketenaanpak staan samenwerking tussen professionals en de coördinerende rol van een centrale zorgverlener (CZV) centraal. Met dit onderzoek evalueren we in hoeverre het jeugdverpleegkundigen lukt om de rol van CZV uit te voeren en wat de rol van de jeugdarts is.

Methode

In 2018 zijn veertien jeugdverpleegkundigen en acht jeugdartsen geïnterviewd over hun rol in de ketenaanpak. Jeugdverpleegkundigen vulden op een checklist in hoe vaak zij veertien kerntaken van de CZV uitvoeren, zoals het afnemen van een brede anamnese. Met een tweede checklist onderzochten we factoren als uitkomstverwachting, taakopvatting en personele capaciteit, die de uitvoering van de CZV-rol positief of negatief kunnen beïnvloeden. Aan alle professionals stelden we open vragen over hun rol in de ketenaanpak.

Resultaten

De gemiddelde somscore van 55 (potentiële spreiding 14–70) gaf aan dat de jeugdverpleegkundigen de meeste CZV-kerntaken al vaak uitvoeren. De taak die het meest werd uitgevoerd was ‘samen met ouders en kind doelen bepalen’. Het minst werd de taak ‘het informeren van de huisarts’ uitgevoerd. Jeugdverpleegkundigen waren positief over de rol van de CZV en vinden deze passen bij hun functie. Te weinig tijd en personeel bleken de belangrijkste beperkende factoren. De rol van de jeugdarts in de ketenaanpak is nog onduidelijk. Zij zagen vooral de kinderen met obesitas en verzorgden de verwijzingen naar medische professionals.

Conclusie

Jeugdverpleegkundigen zijn positief over hun rol als CZV. De rol van jeugdartsen in de ketenaanpak verdient nadere invulling.

Trefwoorden

overgewicht centrale zorgverlener ketenaanpak kinderen jeugdgezondheidszorg 

Literatuur

 1. 1.
  Centraal Bureau voor de Statistiek. Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981. 2018. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81565NED/table?fromstatweb. Geraadpleegd op 6 november 2018.Google Scholar
 2. 2.
  Skinner AC, Perrin EM, Moss LA, Skelton JA. Cardiometabolic risks and severity of obesity in children and young adults. N Eng J Med. 2015;373(14):1307–17.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Tsiros MD, Olds T, Buckley JD, et al. Health-related quality of life in obese children and adolescents. Int J Obes. 2009;33(4):387–400.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Jongeren op een gezond gewicht (JOGG). Homepage. 2018. https://jongerenopgezondgewicht.nl/. Geraadpleegd op 6 november 2018.Google Scholar
 5. 5.
  Mil EG van, Struik A. Obesitas en overgewicht bij kinderen, verder kijken dan de kilo’s. 1e druk. Amsterdam: Boom; 2015.Google Scholar
 6. 6.
  Velde M van der, Mil E van, Stroo J, Halberstadt J. Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Amsterdam: Care for obesity; 2018.Google Scholar
 7. 7.
  Rijksoverheid. Nationaal Preventieakkoord 2018. Den Haag: Rijksoverheid; 2018.Google Scholar
 8. 8.
  Jongeren op een gezond gewicht. In 2030 passende zorg voor alle kinderen met overgewicht en obesitas. Den Haag: JOGG; 2019.Google Scholar
 9. 9.
  Laat SAA de, Jacobs MAM, Mil EG van, Goor LAM van de. Evaluation of the preventive care chain for overweight in children. Nederlands Trial Register. 2017.Google Scholar
 10. 10.
  Laat SAA de, Vos I de, Jacobs MAM, Mil EG van, Goor LAM van de. The evaluation of an integrated network approach of preventive care for children with overweight and obesity; study protocol for an implementation and effectiveness study. BMC Public Health. 2019;19:979.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Fleuren MA, Paulussen TG, Dommelen P van, Buuren S van. Towards a measurement instrument for determinants of innovations. Int J Qual Health Care. 2014;26(5):501–10.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Timmers M, Blom K, Boendermaker L. De jeugdverpleegkundige als centrale zorgverlener. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd; 2018.Google Scholar
 13. 13.
  Schalkwijk AA, Nijpels G, Bot SD, et al. Lessen geleerd van de implementatie van Zorgstandaard Obesitas voor kinderen. Zorgstandaard in huidige vorm onuitvoerbaar in Amsterdam-west. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D525.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.GGD Hart voor BrabantTilburgNederland
 2. 2.School of Social and Behavioral Sciences, Tranzo, Tilburg UniversityTilburgNederland
 3. 3.Wageningen UniversityWageningenNederland
 4. 4.Jeroen Bosch Ziekenhuis’s-HertogenboschNederland

Personalised recommendations