Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 51, Issue 1, pp 1–1 | Cite as

Vinger aan de pols

  • M. RoelantsEmail author
Redactioneel
  • 5 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Omgeving en Gezondheid/Jeugdgezondheidszorg, Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en EerstelijnszorgKU LeuvenLeuvenBelgië

Personalised recommendations