Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 51, Issue 1, pp 21–21 | Cite as

Reactie op ingezonden brief van collega Slagter

  • E. D. M. PostEmail author
  • J. K. Hendriks
Ingezonden reactie
  • 36 Downloads

Literatuur

  1. 1.
    Coryllos E, Watson GC, Salloum AC. Congenital tongue-tie and its impact on breastfeeding. Am. Acad Pediatr. 2004;1:1–6.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.St Antonius ziekenhuisUtrecht/Woerden/NieuwegeinNederland
  2. 2.UVA AmsterdamAmsterdamNederland

Personalised recommendations