Advertisement

Jeugdbeleid

pp 1–10 | Cite as

Foutenculturen in de jeugdzorg

‘Zo doen we dat hier’
 • Peer van der HelmEmail author
Article

Samenvatting

Hoe komt het toch dat er vaak zoveel fout gaat in de jeugdzorg? Welk type fouten is hardnekkig?

Veelvoorkomende fouten zijn een gevolg van het vasthouden aan een verkeerde diagnose of van het nalaten van handelen. Factoren die dat bepalen zijn deels gelegen in de persoon van de professional, zoals angst voor controleverlies, en deels in groepsprocessen, waarbij handelen wordt nagelaten omdat de een denkt dat de ander het wel oplost.

De auteur gaat in op beide oorzaken, waarna concrete aanbevelingen worden gedaan om dergelijke fouten te voorkomen.

Literatuur

 1. Argyris, C., & Schon, D. (1978). Organizational learning: a theory of action perspective. Reading, Mass: Addison Wesley.Google Scholar
 2. Brewer, M. B., & Crano, W. D. (2002). Social psychology. Minn: West Publishers.Google Scholar
 3. Dreu, C. K. W. de (2005). Bang voor conflict? De psychologie van conflicten in organisaties. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 4. Dyck, C. van (2000). Putting errors to good use: error management culture in organizations. Amsterdam: KLI. https://dare.uva.nl/search?identifier=eb7f4103-4db4-454e-9af7-4d7c3b0456d9. Geraadpleegd op: 24 juni 2019.Google Scholar
 5. Foekema, H., & Hendrix, C. (2004). Fouten worden duur betaald: een onderzoek naar medische overdrachtsfouten. Amsterdam: TNS NIPO.Google Scholar
 6. Halbach, J. L., & Sullivan, L. (2005). To err is human, 5 years later. JAMA, 294(14), 1758–1759.  https://doi.org/10.1001/jama.294.14.1758-b.Google Scholar
 7. Helm, G. H. P. van der (2002). De sociale dienst als lerende organisatie. Sociaal Bestek, 62(11), 41–46.Google Scholar
 8. Helm, G. H. P. van der (2018). Niet meer afzonderen in de jeugdhulp? Journaal GGZ en Recht, 5, 24–30.Google Scholar
 9. Helm, G. H. P. van der, & Vandevelde, S. (2018). Probleemgedrag is vaak te begrijpen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Onderzoek en Praktijk, 57(1–2), 3–13.Google Scholar
 10. Helm, G. P. H. van der, Boekee, I., Stams, G. J. J. M., & Laan, P. van der (2011). Fear is the key: keeping the balance between flexibility and control in a Dutch youth prison. Journal of Children’s Services, 6(4), 248–263.CrossRefGoogle Scholar
 11. Helm, G. H. P. van der, Kuiper, C., & Stams, G. J. J. M. (2018). Treatment motivation in secure juvenile facilities: a test of Self Determination Theory. Journal of Child Services Review.  https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.07.028.Google Scholar
 12. Hermanns, J., & Menger, A. (2009). Walk the line: Over continuïteit en professionaliteit in het reclasseringswerk. Utrecht: HU.Google Scholar
 13. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2018). Verkenning suïcidemeldingen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: kansen voor preventie? Den Haag: Ministerie van VWS.Google Scholar
 14. Janis, I. L., & Mann, L. (1992). Cognitive complexity in international decision making. In P. Suedfeld & P. E. Tetlock (red.), Psychology and social policy (pag. 33–50). Washington DC: Hemisphere.Google Scholar
 15. Kahneman, D., & Tversky, A. (1972). Subjective probability: a judgment of representativeness. Cognitive Psychology, 3, 430–454.CrossRefGoogle Scholar
 16. Kohn, A. (1993). Punished by rewards: the trouble with gold stars, incentive plans, A’s, praise, and other bribes. Boston: Houghton Mifflin Company.Google Scholar
 17. Kohn, L. T., Corrigan, J. M., & Donaldson, M. S. (2000). To err is human: building a safer health system. Washington:  National Academies Press. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25077248. Geraadpleegd op: 24 jun 2019.Google Scholar
 18. Kruijf-de Jong, M. P. de (2019). Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen: de externe rechtspositie van kinderen in gesloten jeugdhulp bezien vanuit kinder- en mensenrechten. Den Haag: Boom juridisch.Google Scholar
 19. Leape, L. L., & Berwick, D. M. (2005). Five years after to err is human: what have we learned? JAMA, 293(19), 2384-2390. https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/200911. Geraadpleegd op: 24 juni 2019.CrossRefGoogle Scholar
 20. Patterson, G. R., & Bank, L. (1989). Some amplifying mechanisms for pathologic processes in families. In M. R. Gunnar & E. Thelen (red.), Systems and development (pag. 167–209). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.Google Scholar
 21. Peikes, D., Chen, A., Schore, J., & Brown, R. (2009). Effects of care coordination on hospitalization, quality of care, and health care expenditures among medicare beneficiaries. JAMA, 301(6), 603–618.CrossRefGoogle Scholar
 22. Pfeffer, J., & Sutton, B. (2000). The knowing-doing gap: how smart companies turn knowledge into action. New York: Harvard Business School Press.Google Scholar
 23. Pothoven, N. (2018). Winnen of leren. Op jonge leeftijd (over)leven met PTSS: depressiviteit, anorexia en zelfbeschadiging. Soest: Boekscout.Google Scholar
 24. Quinn, R. E., & Cameron, K. S. (2006). Diagnosing and changing organizational culture. Chichester: John Wiley and Sons Ltd.Google Scholar
 25. Rapport van de Raad voor de Luchtvaart (1979). Opgehaald op 24 juni 2019 van: http://www.project-tenerife.com/nederlands/PDF/Rapport_RVDL.PDF.
 26. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: basic psychological needs in motivation, development and wellness. New York: Guilford.Google Scholar
 27. Schermer, M. (2015). The moral arc: how science and reason lead humanity toward truth, justice, and freedom. New York: Henry Holt and Company.Google Scholar
 28. Schie, E. C. M. van (1993). Heuristieken en probleemrepresentatie. In P. Koele & J. van der Pligt (red.), Beslissen en beoordelen. Meppel: Boom.Google Scholar
 29. Schubert, C. A., Mulvey, E. P., Loughran, T. A., & Loyosa, S. H. (2012). Perceptions of institutional experience and community outcomes for serious adolescent offenders. Criminal Justice and Behavior, 39, 71–93.CrossRefGoogle Scholar
 30. Sligter, A. (2009). Medische wereld is gewend te zwijgen. de Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/medische-wereld-is-gewend-te-zwijgen~b028aa39/ (Gecreëerd: 24 januari 2009). Geraadpleegd op: 24 juni 2019.Google Scholar
 31. Tempel, H., & Vissenberg, T. (2018). Een gat tussen wetenschap en praktijk: een explorerend onderzoek naar de wijze waarop behandeling in de residentiële zorg wordt vormgegeven. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 11-12, 22–28.Google Scholar
 32. Valk, S. M. de (2019). Under pressure: repression in residential youth care. https://pure.uva.nl/ws/files/31655529/Thesis.pdf. Geraadpleegd op: 24 juni 2019.Google Scholar
 33. Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989). Opgehaald op 24 juni 2019 van: https://wetten.overheid.nl/BWBV0002508/2002-11-18
 34. Westenberg, M. R. M., & Koele, P. (1993). Klinische besliskunde. In P. Koele & J. van der Pligt (red.), Beslissen en beoordelen. Meppel: Boom.Google Scholar
 35. Willems, R. (2004). Hier werk je veilig of hier werk je niet: Sneller Beter – De veiligheid in de zorg. Den Haag: Shell Nederland. https://www.vmszorg.nl/wp-content/uploads/2017/07/rapport_rein_willems_2004.pdf. Geraadpleegd op: 24 juni 2019.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.LeidenNederland

Personalised recommendations