Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 13, Issue 2, pp 65–67 | Cite as

Bestuurlijke vrijblijvendheid

Van de redactie
  • René ClarijsEmail author
Article
  • 9 Downloads

Stel: je komt net terug van een lezing die je moest geven op het EurAsian Pedagogical Conference International Forum in Jaroslavl te Rusland. Deze prachtige, oude stad (het centrum staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst) ligt tussen Moskou en de Oeral in. De mensen in Jaroslavl zien zichzelf niet als Europeaan of Aziaat, maar als bewoners van Eurazië, het overgangsgebied van twee continenten. Jaarlijks worden daar congressen georganiseerd waar experts op een bepaald gebied uit Europa en Azië worden samengebracht. Deze kruisbestuiving brengt vervolgens weer nieuwe ideeën voort. Hoe we kinderen opvoeden en laten opgroeien, is een immer terugkerend onderwerp in Europa en Azië, dus is het jaarlijks een geslaagd leitmotiv voor duizend congresgangers.

Maar stel, je komt dus net terug uit Jaroslavl, en je neemt thuis de kranten van de afgelopen dagen door. De grap van Fokke & Sukke over de jeugdzorg in NRC Handelsbladvan 9 mei jl. is leuk, maar ik mis het anker. Dan, terugbladerend in de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.HilvarenbeekNederland

Personalised recommendations