Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 13, Issue 2, pp 83–91 | Cite as

Voortgezet onderwijs en jongerenwerk: partners in het versterken van schoolcarrières van jongeren

 • Asia SartiEmail author
 • Willeke Manders
 • Judith Metz
Article
 • 57 Downloads

Samenvatting

Dit artikel biedt inzicht in hoe het jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs samenwerken, wat de (potentiële) bijdrage van deze samenwerking is aan het versterken van de schoolcarrière en ontwikkeling van jongeren in kwetsbare situaties, en wat de succesfactoren in de samenwerking zijn. Samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs maakt een gezamenlijke preventieve aanpak mogelijk om gebroken schoolcarrières te voorkomen.

Er zijn twee samenwerkingstypen te onderscheiden: 1) een samenwerkingstype waarbij jongerenwerkers vanuit hun werk in de wijk en de jongerenwerkaccommodatie het werk van scholen ondersteunen, en 2) een samenwerkingstype waarbij jongerenwerkers in de school werkzaam zijn. De twee typen samenwerking verschillen op de volgende dimensies: activiteiten en hun functies, het aantal mensen waarmee het jongerenwerk contact heeft op school en de aard van de samenwerking.

Succesfactoren voor een goede samenwerking zijn inzet van voldoende jongerenwerkers, jongerenwerkers die een verbinding kunnen maken tussen school en de wijk, een vast aanspreekpunt vanuit school, bekendheid met het schooljongerenwerk onder schoolpersoneel en leerlingen, en continuïteit van de samenwerking en de activiteiten. Verder geldt specifiek voor de samenwerking waarbij jongerenwerkers in de school werken dat een eigen, centraal gelegen ruimte een succesfactor is.

Literatuur

 1. De Baat, M., Messing, C., & Prins, D. (2014). Wat werkt bij schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar
 2. El Hadioui, I. (2011). Hoe de straat de school binnendringt: Denken vanuit de pedagogische driehoek van thuiscultuur, schoolcultuur en straatcultuur. Utrecht: APS.Google Scholar
 3. Koops, K., Metz, J., & Sonneveld, J. (2013). Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan’: Onderzoeksrapport Ambulant Jongerenwerk in de grote stad. Portfolio Jongerenwerk Aflevering 2.. Amsterdam: Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam.Google Scholar
 4. Meij, H., & Ince, D. (2013). De ontwikkeling van kinderen. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar
 5. Metz, J. (2011). Kleine stappen, grote overwinningen:Jongerenwerk: historisch beroep met perspectief. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 6. Metz, J. (2013). De waarde(n) van het jongerenwerk. Lectorale rede. Hogeschool van Amsterdam: Amsterdam.Google Scholar
 7. Metz, J. (2017). The professionalism of youth work and the role of values. Social Work & Society, 2, 1–16.Google Scholar
 8. Wilson, S. J., & Tanner-Smith, E. E. (2013). Dropout prevention and intervention programs for improving school completion among school-aged children and youth: A systematic review. Journal of the Society for Social Work, 4, 357–372.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.AmsterdamNederland
 2. 2.AmsterdamNederland
 3. 3.AmsterdamNederland

Personalised recommendations