Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 13, Issue 1, pp 39–64 | Cite as

Jeugdbeleid

Jaargangen 2007 tot en met 2018
Register
  • 238 Downloads

Auteurs

Aartsen, Yvonne

  • Pleegkinderen helpen op te groeien in twee families. Breakdown terugdringen. 2018, nr. 2, pag. 85–90.

Acker, Juliaan Van

  • Online advies: ouders echt geholpen? 2015, nr. 1, pag. 17–22.

Agdur, Jonas

  • Vrije tijd of leren – werken met jongeren in Zweden. 2015, nr. 1, pag. 9–16.

Akkerman, Harmen

  • Gorinchem is niet uniek, jongeren zijn dat wel. Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Gorinchem. 2009, nr. 1, pag. 47–50.

Andriessen, Saskia – Jan Besseling

  • Jongeren zijn steeds vaker ‘niet normaal’. 2008, nr. 1, pag. 87–96.

Anthonio, Gabriël – Jeroen van Oijen

  • Handtekeningencircus in jeugdzorg op de schop. Minder bureaucratie en meer dialoog. 2012, nr. 3, pag. 127–132.

Anthonio, Gabriël (met Engbert Boneschansker en Jeroen van Oijen)

  • Jeugdzorg in kwadranten. Voor een soepele aansluiting tussen de eerste en tweedelijnszorg. 2013, nr. 2, pag. 81–88.

Arum, Sander van (met Anke van Dijke – Janet van Bavel – Corine de Ruiter – Marina Reijns – Linda Terpstra)

  • Zero tolerance-beleid...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Personalised recommendations