Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 2, pp 7–7 | Cite as

Jeugdzorgaanbieders moeten zelf ggz aanbieden

  • Merel Van Dorp
De Stelling
  • 36 Downloads

Samenvatting

Onlangs fuseerde jeugd- hulpinstelling Spirit uit regio Amsterdam met kinder- en jeugdpsychiatrische instelling de Bascule. Youké biedt sinds januari zélf jeugd-ggz naast opvoedhulp. Is integratie van jeugd-ggz en jeugdzorg een vooruitgang voor cliënten?

Ja

  • Henri Gritter
  • Nienke Meeder

Henri Gritter en Nienke Meeder: manager Zorg en accounthouder Innovatie en zorgkwaliteit bij Youké

Henri Gritter (HG): ‘Tachtig procent van de problemen waarmee we te maken hebben in jeugd- en opvoedhulp, zijn ook aan te pakken in de ggz, denk aan autisme, psychiatrische problemen van ouders, borderline-problematiek. Nu komen cliënten bij beide instellingen op een wachtlijst, wordt er twee keer een diagnose gesteld en moeten ze voor psychologische hulp naar kantoor. Ik geloof dat cliënten beter af zijn met hulp thuis.’

Nieke Meeder (NM): ‘Jeugd-ggz-psychologen heb ik zelfs horen zeggen: “Mijn handen jeuken om thuis te helpen, maar daar heb ik geen ruimte voor.” Met de integratie van jeugdhulp en jeugd-ggz hebben we die wel, en kunnen we outreachend en integraal werken. Zo vroegen de ouders van een jongen met autisme onlangs of wij ook zijn zusje konden helpen. Zij ontwikkelde door de problemen met hem ook lastig gedrag, zoals schoolverzuim. Integratie is dé kans om systemisch te werk te gaan. Je kunt beter afstemmen, een kind ziet minder verschillende gezichten, er is minder overleg nodig en ouders kunnen met diverse hulpvragen bij dezelfde organisatie terecht.’

HG: ‘Tijdens het integreren van ggz in Youké blijkt het nog wel lastig om een psychiater te vinden die de behandelregie op zich neemt en medicatie kan voorschrijven. Psychiaters vinden werken zonder medische staf spannend.’ NM: ‘Een andere hobbel is de wetgeving: aan welke kwaliteitsnormen moeten we voldoen? We zoeken ook nog naar hoe ggz- en jeugdhulpwerkers in de verschillende teams elkaar kunnen versterken en echt samen kunnen optrekken. Maar medewerkers zijn blij dat ze nu ggz-specialisten in hun team hebben. Kinderen en ouders zijn er alleen maar bij gebaat.’

Nee

  • Thomas Ruitenbeek

Thomas Ruitenbeek: regiomanager Combinatie Jeugdzorg

‘Samen optrekken als ggz en jeugdhulp is heel belangrijk. Bijvoorbeeld als er bij de opname in onze jeugdinstelling blijkt dat een kind hechtingsproblemen of traumaklachten heeft. We proberen dan zo nodig gelijktijdig ggz-hulp aan te bieden, bijvoorbeeld individuele psychotherapie gedurende het verblijf bij ons. Soms kan dat plaatshebben op de opnameplek, soms moet dat bij de ggz-instelling. We hebben op detacheringsbasis ook enkele uren per week een psychiater in dienst, die onze werkers bijstaat of zo nodig een kind ziet voor onderzoek en diagnose.

Of we vragen een sociaal psychiatrisch verpleegkundige voor hulp op de groep, zodat hij of zij vaardigheden kan overbrengen aan onze pedagogisch werkers.

Natuurlijk hebben onze cliënten weleens last van wachtlijsten bij de ggz. Maar juist doordat we nauw samenwerken, kan de psychiater ons helpen door een kind sneller te plaatsen bij de ggz-instelling. Bij een crisisopname kan er wel eens frictie ontstaan. Dan vinden wij gedrag van een kind psychiatrisch, maar vindt de ggz het niet “erg genoeg”. Dat is lastig.

Enige jaren geleden hebben we uitgebreid onderzocht of we met een ggz-instelling moesten fuseren. Uiteindelijk waren we bang dat zou ondersneeuwen waar wij voor staan. Wij vinden de gezinscontext van opvoeden en opgroeien belangrijk. De ggz hanteert juist een steeds engere benadering: het gaat echt om psychiatrie. Toch is een fusie met of incorporatie van ggz in jeugdzorg niet noodzakelijk. Zo gaan we vanaf dit najaar met FACT-teams werken, waar medewerkers van ggz, lvb-instellingen en jeugdzorg gezamenlijk aan casussen werken, gedetacheerd door hun moederinstelling.’

Reageren? redactie@jeugdenco.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Merel Van Dorp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations